Kiểm tra liên ngành công tác phối hợp, kết hợp kiểm tra công tác giao nhận, quản lý, xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ thi hành án dân sự tại tỉnh Nghệ An

11/10/2019
Trong hai ngày 07 và 08 tháng 10 năm 2019, Đoàn kiểm tra liên ngành Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp và Vụ kiểm sát thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã tiến hành kiểm tra công tác phối hợp, kết hợp kiểm tra công tác giao nhận, quản lý, xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ thi hành án dân sự tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An và Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Thành phần Đoàn kiểm tra gồm có: ông Trần Văn Dũng - Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 2, Tổng cục Thi hành án dân sự, Trưởng đoàn và các thành viên: bà Phạm Thị Lý - Trưởng Phòng Tham mưu tổng hợp, Vụ 11, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, ông Ngô Thế Vũ - Chuyên viên Phòng Tham mưu tổng hợp, Vụ 11, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, bà Nguyễn Thị Thu Hương, Chuyên viên Vụ Kế hoạch tài chính, Tổng cục Thi hành án dân sự và ông Nguyễn Văn Hiếu - Thẩm tra viên chính, Vụ Nghiệp vụ 2, Tổng cục Thi hành án dân sự, thư ký Đoàn kiểm tra.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An và Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cửa Lò báo cáo kết quả công tác phối hợp và công tác giao nhận, quản lý, xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ tại các đơn vị trong năm công tác 2019, Đoàn đã trực tiếp kiểm tra sổ sách, chứng từ và hồ sơ thi hành án để đánh giá công tác phối hợp giữa cơ quan Thi hành án dân sự với Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp trong  các hoạt động: chuyển giao các quyết định về thi hành; đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước; trong quá trình lập kế hoạch cưỡng chế thi hành án; tiêu hủy vật chứng, tài sản; việc trả lời kháng nghị, kiến nghị của VKSND theo quy định; trong công tác cưỡng chế THADS theo quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BTP-BCA ngày 30/3/2012 của Bộ Tư pháp và Bộ Công an;  trong việc thống kê, đánh giá, chỉ đạo, giải quyết việc thi hành các bản án, quyết định tuyên không rõ, khó thi hành và công tác quản lý và xử lý vật chứng gồm: công tác chuyển giao, tiếp nhận vật chứng, tài sản tạm giữ; việc xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ bị tuyên tịch thu, sung công quỹ nhà nước;  việc tiêu hủy vật chứng; trả lại tiền, tài sản tạm giữ cho đương sự; công tác quản lý kho vật chứng, tài sản tạm giữ của cơ quan Thi hành án dân sự.
Kết thúc đợt kiểm tra Đoàn kiểm tra đã có đánh giá ghi nhận những kết quả tích cực trong công tác phối hợp giữa Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cửa Lò với Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp và các cơ quan, ban, ngành liên quan tại địa phương; công tác quản lý  và xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ được các đơn vị tương đối tốt, cơ bản đúng theo quy định của pháp luật, đồng thời cũng đã chỉ ra những nội dung còn tồn tại, hạn chế yêu cầu các đơn vị cần phải khắc phục trong thời gian tới. 
Đại diện Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An, ông Phạm Quốc Nam, Cục trưởng phát biểu tiếp thu những nội dung kết luận của Đoàn kiểm tra, đồng thời đề nghị Đoàn kiểm tra kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết một số bất cập, khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ tại các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương. Đồng chí Cục trưởng cũng mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hướng dẫn nghiệp vụ của Tổng cục và các cơ quan liên quan ở Trung ương trong công tác thi hành án dân sự nói chung và công tác giao nhận, quản lý, xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ thi hành án nói riêng tại các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Nghệ An.