Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2020

18/12/2019
Thực hiện Quyết định số 2659/QĐ-BTP ngày 29/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020. Chiều ngày 17/12/2019 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Thi hành án dân sự năm 2019 và triển khai thực hiện chỉ tiêu , nhiệm vụ năm 2020.

Ngày 17/12/2019, tại trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vũng Tàu, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2020 với thành phần tham dự gồm toàn thể lãnh đạo, chấp hành viên, công chức và người lao động đang công tác tại các Chi cục và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Tại hội nghị, đồng chí Lại Anh Thắng – Phó cục Trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu báo cáo tổng kết công tác thi hành án dân sự toàn tỉnh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Đồng thời, đại diện các phòng: Phòng nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, Phòng kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo, đại diện các chi cục: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vũng Tàu, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Đức, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Xuyên Mộc đã phát biểu tham luật nhiều vấn đề liên quan đến công tác thi hành án dân sự. Các đồng chí Lãnh đạo Cục cũng như Chi cục, đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, phân tích làm rõ nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại trong công tác THADS năm 2019. Đồng thời, bàn giải pháp để thực hiện hiệu quả chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020.
Trong báo cáo đã nêu tại hội nghị, Cục THADS tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, chỉ đạo đôn đốc các đơn vị, chấp hành viên bám sát nhiệm vụ, đẩy nhanh tiến độ, tổ chức thi hành dứt điểm các vụ có điều kiện. Nhờ vậy, tỷ lệ giải quyết về việc, về về tiền đều đạt và vượt chỉ tiêu mà Nghị quyết của Quốc hội, Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao. Trong năm, các cơ quan THADS tỉnh đã giải quyết được 10.036 việc, đình chỉ 213 việc đạt tỷ lệ 79.31% (vượt 06.31% so với chỉ tiêu Tổng cục giao) và thi hành xong được 446.944.128.000 đồng, đình chỉ  372.146.734.000 đồng đạt tỷ lệ 41.16% (vượt vượt 08.15% so với chỉ tiêu Tổng cục giao).
Với những nổ lực phấn đấu của ngành thi hành án dân sự tỉnh, thay mặt lãnh đạo Cục, đồng chí Võ Đức Tùng - Phó cục Trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã công bố quyết định khen thưởng năm 2010 và phát động phong trào thi đua năm 2020.
Kết thúc hội nghị, đồng chí Phạm Hồng Đức - Cục Trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã biểu dương các thành tích cao mà tập thể, cá nhân đạt được trong năm công tác 2019, động viên toàn nghành không ngừng phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.
Hội nghị đã thành công tốt đẹp và bế mạc vào hồi 17 giờ cùng ngày.
Phạm Minh Trí