Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 20225

22/06/2020
Ngày 19/6/2020, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Bình Định đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Hữu Lộc, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; đồng chí Phan Đình Chiến, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Tham dự Đại hội có 23/23 đảng viên trong Chi bộ. Đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục THADS tỉnh; đồng chí Võ Thị Thanh Mai, Phó Bí thư Chi bộ đã đến dự.
Hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS đã đề ra
Trong nhiệm kỳ 2015-2020, nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng cục THADS, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan; sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng của của các cơ quan có liên quan; sự nỗ lực, đoàn kết của cán bộ, đảng viên trong Chi bộ, trong nhiệm kỳ 2015-2020 có những khó khăn nhất định, nhưng Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong cả nhiệm kỳ 05 năm và hằng năm, góp phần quan trọng cho sự phát triển chung của Hệ thống THADS.
Từ năm 2015 đến nay, hàng năm đều tổ chức thi hành án đạt và vượt các chỉ tiêu về việc và về tiền do Tổng cục THADS giao, riêng năm 2017 và 2018 đạt 3/4 chỉ tiêu về việc và tiền. Đội ngũ công chức, đảng viên về cơ bản ngày một được nâng cao về trình độ, kiến thức thực tiễn, đảm bảo theo yêu cầu đổi mới đất nước và nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Công tác xây dựng Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác chính trị tư tưởng đạt được những kết quả tốt; nội bộ đơn vị luôn đoàn kết, thống nhất, tinh thần dân chủ luôn được phát huy; hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ và kiểm tra đối với các cơ quan THADS địa phương; công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác kế hoạch tài chính; công tác thông tin, báo cáo và thống kê về THADS được thực hiện đúng theo hướng dẫn của ngành. Các mặt công tác khác đều được Chi bộ Cục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đúng quy định, phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế và không ngừng sáng tạo, vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ được giao. 
Tiếp tục phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới
Phát huy những thành tựu đạt được, khắc phục những khó khăn, tồn tại trong nhiệm kỳ qua, Đại hội Chi bộ Cục THADS tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể:
Tập trung xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và đảng viên; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW, của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Phối hợp tốt với lãnh đạo cơ quan tập trung chỉ đạo công chức, đảng viên hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Kịp thời củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao vai trò lãnh đạo, điều hành của chi ủy; quán triệt đầy đủ các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, giữ gìn đoàn kết thống nhất; thường xuyên đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi ủy, chi bộ; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhằm đáp ứng nhiệm vụ được giao.
Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua các báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Chi bộ, báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo Văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng và báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV và các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Lộc, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Chi bộ Cục THADS tỉnh trong việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong nhiệm kỳ 2015 -2020. Đồng chí cũng tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ mới Chi bộ Cục sẽ phát huy được những điểm mạnh, khắc phục được những hạn chế; tập trung thực hiện các mục tiêu, quan điểm, chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng, triển khai đồng bộ, toàn diện và quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm, mang tính đột phá; thường xuyên sâu sát nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tăng cường sự phối hợp, đề cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ chốt và của từng đơn vị, bộ phận, cá nhân đối với công tác để hoàn thành đúng thời hạn, có chất lượng các nhiệm vụ được giao.
Đại hội đã bầu Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 04 đồng chí, đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, tái đắc cử chức danh Bí thư Chi bộ. Đại hội cũng bầu đại biểu dự Đại hội cấp trên gồm 02 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. Với sự chuẩn bị chu đáo về các nội dung cũng như nhân sự, Đại hội Chi bộ Cục Thi hành án dân sự nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp.
Thu Trinh