Cục THADS tỉnh Hải Dương tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2020

01/07/2020
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020, ngày 30 tháng 6 năm 2020, Cục THADS tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho Lãnh đạo, Chấp hành viên, công chức các cơ quan THADS trên địa bàn. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tuấn - Cục trưởng và đồng chí Đoàn Đình Chiến - Phó Cục trưởng.

Tham dự Hội nghị tập huấn có 84 đại biểu là các đồng chí Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, Lãnh đạo các Chi cục THADS trực thuộc và toàn thể các đồng chí Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký thi hành án cơ quan THADS tỉnh Hải Dương. Trong thời lượng một ngày làm việc, các Báo cáo viên là các Trưởng phòng chuyên môn, Chi cục trưởng Chi cục THADS thuộc Cục giới thiệu 07 chuyên đề, bao gồm:

Chuyên đề 1: Những quy định mới của Nghị định 33/2020/NĐ-CP và một số vấn đề cần lưu ý về áp dụng biện pháp kê biên tài sản thế chấp.
Chuyên đề 2: Một số vấn đề về việc xác minh điều kiện thi hành án theo quy định tại Nghị định 33/2020/NĐ-CP.
Chuyên đề 3: Một số nội dung liên quan đến giải pháp liên quan đến công tác TCCB tại các cơ quan THADS tỉnh Hải Dương.
Chuyên đề 4: Một số sai sót, vi phạm thường gặp liên quan đến hoạt động THADS tại các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh.
Chuyên đề 5: Khởi kiện và tham gia giải quyết tranh chấp tài sản tại Tòa án. 
Chuyên đề 6: Những sai sót thường gặp và khó khăn, vướng mắc trong việc giao, bảo quản tài sản kê biên, tạm giữ thi hành án.
Chuyên đề 7: Một số điểm mới của Thông tư 06/2019/TT-BTP năm 2019 của Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo thống kê THADS, theo dõi THAHC; một số quy định mới của Nghị định 30/2019/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư lưu trữ.
 
 

Ngoài 7 chuyên đề theo Kế hoạch, đại diện các Chi cục THADS các huyện, thành phố đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn trong việc áp dụng Luật THADS và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trong buổi chiều cùng ngày, các đại biểu trao đổi, thảo luận tập trung vào các chuyên đề tập huấn cũng như nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án, đại diện các Phòng chuyên môn thuộc Cục đã trao đổi làm rõ những vấn đề mà các đại biểu có ý kiến để thống nhất thực hiện.

Kết thúc Hội nghị tập huấn thay mặt Lãnh đạo Cục THADS tỉnh, Phó Cục trưởng Đoàn Đình Chiến đã phát biểu tiếp thu và giải trình các ý kiến thảo luận, kiến nghị của các đại biểu tham dự, đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục nghiên cứu vận dụng các quy định của pháp luật để tổ chức thi hành có hiệu quả các vụ việc thi hành án./.
 
                                                                           Phạm Việt Phú - VP Cục THADS tỉnh Hải Dương