Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự cấp tỉnh, cấp huyện năm 2021

06/04/2021
Thực hiện Kế hoạch số 29/KH-BCĐTHADS ngày 18/3/2021, chiều ngày 01/4/2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự (THADS) cấp tỉnh, cấp huyện năm 2021 và triển khai Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 33-CT/T ngày 25/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại điểm cầu UBND tỉnh, dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS tỉnh, cùng với sự tham dự của đồng chí Nguyễn Xuân Tùng, Cục trưởng Cục THADS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ  đạo THADS tỉnh; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo THADS tỉnh; đại diện Ban Nội chính tỉnh ủy, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Trại giam Phú Sơn 4, Ngân hàng Nhà nước- Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên.Tại điểm cầu các huyện, thành phố, thị xã có Trưởng ban Ban chỉ đạo THADS các huyện, thị xã, thành phố; Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố; các đồng chí trong Tổ Thư ký Ban Chỉ đạo THADS tỉnh và các phóng viên Báo Thái Nguyên, Báo Pháp luật Việt Nam, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh dự và đưa tin.
Năm 2020, Ban Chỉ đạo THADS tỉnh đã tham mưu tốt cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu về tổ chức thi hành án dân sự được triển khai thực hiện đạt kết quả, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tạo tiền đề quan trọng trong triển khai nhiệm vụ năm tiếp theo. Kết quả thi hành án đã tiếp tục có sự tăng trưởng bền vững, năm 2020 dù chịu tác động của dịch Covid - 19, số việc và tiền thụ lý mới tăng cao hơn so với năm 2019, nhiều vụ việc liên quan đến kinh doanh thương mại, tín dụng ngân hàng, tranh chấp dân sự với giá trị phải thi hành lớn phát sinh nhưng kết quả cao hơn năm 2019 và vượt chỉ tiêu Ngành giao: Thi hành xong gần 8 nghìn việc với số tiền thu được gần136 tỷ đồng, đạt tỉ lệ 87,29% về việc và 52,37% về tiền, vượt 7,29% về việc 12% về tiền so với chỉ tiêu được giao. Nhiều vụ việc khó khăn, phức tạp sau khi có ý kiến của Ban chỉ đạo đã được tập trung giải quyết dứt điểm.
Ban Chỉ đạo THADS tỉnh, các Ban Chỉ đạo THADS cấp huyện tiếp tục được kiện toàn thêm một bước theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT/BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 19/5/2016 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao quy định hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS. Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, Thông báo phân công nhiệm vụ của các Thành viên Ban Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo chủ động thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Sự phối hợp giữa Cục THADS tỉnh với các Ban, Ngành đã đạt được nhiều kết quả, góp phần nâng cao chất lượng và kết quả tổ chức THADS. Các Quy chế phối hợp tiếp tục phát huy hiệu quả. Qua đó, góp phần khắc phục được những tồn tại, hạn chế của những năm trước đây, công tác phối hợp giữa cơ quan THADS với các cấp, các ngành, chính quyền cơ sở, tích cực xác minh, phân loại và tổ chức thi hành có hiệu quả; triển khai các đợt THADS tập trung gắn với việc tổ chức cưỡng chế thi hành án các vụ có tài sản lớn, đương sự không tự nguyện thi hành, giải quyết dứt điểm những vụ việc có điều kiện thi hành. Những việc phải tổ chức cưỡng chế thi hành án thành công đảm bảo an toàn tuyệt đối; cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tin tưởng vào sự nghiêm minh của pháp luật. Ban Chỉ đạo THADS đã cơ bản phát huy được cả hệ thống chính trị ở cơ sở tích cực tham gia thực hiện vào công tác tổ chức thi hành án dân sự, tạo nên sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, làm cho các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và nhân dân thấy rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với công tác THADS góp phần vào xây dựng phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị của tỉnh. Trình độ nghiệp vụ cũng như đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức thi hành án dần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của công tác THADS trên địa bàn tỉnh được nâng lên, đề ra các giải pháp quyết liệt, đồng bộ, đã tạo được bước đột phá trong công tác THADS.
Tuy nhiên, trong dự thảo Báo cáo Kết quả công tác năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021 của Ban Chỉ đạo THADS tỉnh do Cục THADS tỉnh trình bày tại Hội nghị đã thẳng thắng chỉ ra hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS của tỉnh vẫn còn những tồn tài hạn chế như: Việc họp định kỳ mỗi quý một lần của Ban Chỉ đạo một số huyện còn chưa được thực hiện thường xuyên, thành nếp; chủ yếu sơ kết bằng văn bản báo cáo; Các thành viên Ban Chỉ đạo khi có sự thay đổi vị trí công tác dẫn đến khuyết thành viên Ban Chỉ đạo có lúc chậm được bổ sung, kiện toàn kịp thời; Công tác phối hợp các cơ quan có liên quan trong thi hành án dân sự để giải quyết vướng mắc, khó khăn có lúc, có nơi chưa kịp thời, chủ động, ảnh hưởng đến kết quả phối hợp và sự chỉ đạo của mỗi đơn vị phối hợp. Kết quả giải quyết án liên quan đến các tổ chức tín dụng, ngân hàng chưa cao, một số vụ việc có giá trị thi hành lớn chưa tổ chức thi hành dứt điểm (Vụ Công ty Văn Minh hơn 317 tỷ, vụ Doanh nghiệp tư nhân Minh Trang Linh hơn 11 tỷ…), một số vụ việc phức tạp vẫn chưa được giải quyết dứt điểm (vụ Võ Khánh Dương - Nguyễn Thị Quỳnh Anh, vụ Nguyễn Thị Quế, vụ Trần Thị Bình – Hoàng Văn Đáng); Một số vụ việc cưỡng chế thi hành án chậm được triển khai theo kế hoạch do khó khăn trong công tác bảo vệ cưỡng chế, phần nào tác động tiêu cực đến thái độ, trách nhiệm thực hiện của người phải thi hành án; Một số Ban Chỉ đạo THADS cấp huyện chưa được quan tâm cấp kinh phí hoạt động như theo quy định tại Điều 13 Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT/BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 19/5/2016 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao quy định hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS.
Những tồn tại, hạn chế trên do một số nguyên nhân chính sau: Công tác chỉ đạo giải quyết những việc thi hành án trọng điểm, phức tạp do vụ việc đã kéo dài nhiều năm, các quy định của pháp luật đã có nhiều sự thay đổi, đồng thời cần phải có sự phối hợp, chỉ đạo của nhiều ngành, nhiều cấp nên rất khó khăn, mất thời gian, mới có thể giải quyết dứt điểm được vụ việc. Khối lượng công việc phải tổ chức thi hành án ngày càng nhiều, số lượng vụ việc và giá trị phải thi hành lớn, tính chất phức tạp hơn. Trong khi thể chế còn có quy định quá chặt chẽ hoặc rườm rà về thủ tục, quyền hạn của chấp hành viên hạn chế; ý thức chấp hành pháp luật của nhiều công dân, tổ chức, doanh nghiệp không cao; nhiều đương sự lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để kéo dài thời gian tổ chức thi hành án, hạ uy tín của Chấp hành viên và cơ quan THADS... Do tính chất phức tạp của nhiều vụ việc, một số cơ quan ban, ngành vẫn ngại va chạm, nhất là các vụ phải tổ chức cưỡng chế. Một số Quy chế phối hợp giữa Cục THADS thành phố với các cơ quan hữu quan chưa được triển khai thực hiện. Công tác tham mưu của Cục THADS tỉnh - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký đôi lúc chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao. Cơ sở vật chất, phương tiện, điều kiện làm việc chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, trụ sở làm việc của các cơ quan THADS tỉnh còn chật hẹp, kho vật chứng của các đơn vị hầu hết đang phải sử dụng phòng làm việc.
Hội nghị đã nghe các ý kiến phát biểu của một số cơ quan hữu quan, Ban Chỉ đạo THADS cấp huyện về công tác phối hợp trong thi hành án dân sự: Phối hợp trong việc thực hiện Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BTP-BCA-BTC ngày 6/2/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an và Bộ Tài chính về hướng dẫn trình tự thủ tục thu, nộp, quản lý tiền, giấy tờ của người phải THADS và trả tiền, giấy tờ cho người phải THADS là phạm nhân (Trại giam Phú Sơn 4, Bộ Công an); Phối hợp trong chuyển giao bản án, giải thích bản án (Tòa án nhân dân tỉnh); Công tác phối hợp trong việc tổ chức thi hành án dân sự các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – chi nhánh tỉnh Thái Nguyên);Chỉ đạo các cơ quan hữu quan tăng cường công tác phối hợp trong thi hành án dân sự, đặc biệt là tập trung chỉ đạo giải quyết vụ việc phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương (Ban Chỉ đạo THADS thành phố Thái Nguyên).
Tại Hội nghị đã triển khai công tác của Ban chỉ đạo THADS cấp tỉnh, cấp huyện năm 2021 và triển khai Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 33-CT/T ngày 25/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó đã nêu rõ các nhiệm vụ trọng tâm để chỉ đạo cơ quan THADS thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025, bảo đảm kết quả về thi hành án đạt và vượt chỉ tiêu do Tổng cục THADS, Bộ Tư pháp giao.
Để ghi nhận và biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp về THADS năm 2020, thay mặt đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó  Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS tỉnh đã trao bằng khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Trường ghi nhận và biểu dương kết quả công tác THADS, đánh giá cao vai trò và kết quả của công tác phối hợp các ngành, các cấp trong công tác THADS, góp phần quan trọng vào kết quả của công tác THADS toàn tỉnh. Dự báo, trong những năm tiếp theo, cùng với sự tăng trưởng quy mô của các hoạt động kinh tế, số lượng vụ việc phải tổ chức thi hành án dân sự cùng sẽ tăng theo. Năm 2021 là năm dịch bệnh covid 19 vẫn tiếp diễn, đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết cho hoạt động của ngành THADS. Do đó, yêu cầu Cục THADS tỉnh cần chủ động, sáng tạo, quyết tâm tìm ra những giải pháp mới, hiệu quả cao hơn nữa. Đồng thời, yêu cầu các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo THADS tỉnh chủ động, phát huy cao hơn nữa vai trò trách nhiệm thành viên Ban Chỉ đạo, các cơ quan hưu quan (đặc biệt Công an, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Thái Nguyên, Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Tài chính,…) phối hợp chặt chẽ và hiệu quả hơn nữa trong công tác thi hành án dân sự, góp phần vào giải phóng nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an toàn, an ninh và trật tự xã hội của tỉnh.
Nguyễn Ngọc Anh, Cục THADS tỉnh