Vĩnh Phúc: Công tác thi hành án dân sự đồng bộ nhiều giải pháp

26/04/2021
Năm 2021, trong bối cảnh công tác THADS tỉnh còn nhiều khó khăn, thử thách, nhiều sự kiện chính trị trọng đại diễn ra, các cấp, các ngành triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, do đó đã tác động ảnh hưởng đến kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS, việc đôn đốc, quá trình tổ chức thực hiện công tác thi hành án bị chậm tiến độ. Bám sát các nội dung nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch công tác năm 2021, Cục THADS tỉnh đã quyết liệt trong lãnh, chỉ đạo điều hành, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, toàn diện trên tất cả các mặt công tác, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu được giao.

Chủ động trong tham mưu, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành
Là cơ quan thường trực của BCĐ THADS tỉnh, ngay từ đầu năm công tác, Cục THADS tỉnh đã chủ động trong công tác tham mưu giúp Tỉnh uỷ ban hành chỉ thị mới về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự giai đoạn 2021-2025; tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành chỉ thị về việc Tăng cường công tác THADS trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; chủ động tham mưu cho BCĐ THADS tỉnh tổ chức nhiều cuộc họp Ban chỉ đạo THADS tỉnh định kỳ, đột xuất, đồng thời ban hành văn bản chỉ đạo đối với các vụ việc khó khăn phức tạp, có nguy cơ khiếu nại tố cáo kéo dài.
Ban hành văn bản chỉ đạo triển khai, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 đối với các đơn vị và Chấp hành viên; quán triệt cán bộ, công chức thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính; chỉ đạo các Phòng chuyên môn, Chi cục THADS các huyện, thành phố xây dựng và phê duyệt Kế hoạch công tác năm theo quy trình.
Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành theo phương châm sâu sát, quyết liệt; nâng cao nhận thức, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy vai trò gương mẫu đi đầu trong công tác. Thực hiện có hiệu quả việc phân công Lãnh đạo phụ trách địa bàn, trực tiếp chỉ đạo các vụ việc có khó khăn, vướng mắc.
Tiếp tục tăng cường công tác tự kiểm tra và kiểm tra để kịp thời phát hiện, có biện pháp xử lý tình trạng vi phạm pháp luật, duy trì phối hợp với Cấp uỷ, Chính quyền kiểm tra công vụ tại các đơn vị THADS trên địa bàn. Tranh thủ sự ủng hộ của Cấp uỷ, chủ động phối hợp với các các cơ quan, ban, ngành tháo gỡ các vụ việc khó khăn, vướng mắc, kịp thời thông báo kết quả thi hành án của đơn vị cho Ban chỉ đạo THADS cùng cấp để phối hợp chỉ đạo công tác THADS.
Với phương châm “hướng về cơ sở”, hàng tháng Cục THADS tỉnh duy trì họp giao ban định kỳ, họp hội đồng chấp hành viên, Tổ xử lý nợ xấu của Cục nghe các đơn vị báo cáo các vụ việc khó khăn phức tạp, có khiếu nại, tố cáo, qua đó có hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời đối với các vụ việc thi hành án còn vướng mắc, đối với những địa bàn trọng điểm, có lượng án phải thi hành lớn, Cục đã biệt phái cán bộ hỗ trợ, các vụ việc cần phối hợp thống nhất giữa các cơ quan, lãnh đạo Cục trực tiếp làm việc với địa phương đưa ra tiến độ cụ thể từng vụ việc.
Chú trọng công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ đối với các Chi cục, qua đó cán bộ, công chức thi hành án trong toàn tỉnh được trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng nghề nghiệp. Bằng nhiều giải pháp, công tác THADS, THAHC trên địa bàn tỉnh có những bước chuyển biến mạnh mẽ, số lượng vụ việc được giải quyết và giá trị tiền, tài sản thu được năm sau đều cao hơn so với năm trước.
Bên cạnh đó, việc triển khai hiệu quả mô hình “Dân vận khéo”, thành lập Tổ vận động, Ban biên tập tài liệu để tuyên truyền ở các xã có án giá trị lớn, án khó khăn, phức tạp, vận động, thuyết phục các bên thi hành án, theo dõi, đôn đốc, giúp đương sự giải quyết những khó khăn, mâu thuẫn phát sinh, làm cho các đương sự thấy quyền lợi, nghĩa vụ, thấy được lợi ích hài hòa, chính đáng, hợp pháp của mình để tự nguyện thi hành. Qua đó tuyên truyền về công tác thi hành án, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của mọi công dân, tổ chức.
Nhờ đó kết quả công tác THADS trên địa bàn tỉnh đã mang tính bền vững, thực chất so với cùng kỳ. Trong 6 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh phải thi hành gần 5 nghìn việc với hơn 533 tỷ đồng, tăng 4.3% về tiền so với cùng kỳ; đã giải quyết xong gần 3 nghìn việc với hơn 81 tỷ đồng đạt 67% về việc và 23% về tiền, vượt 2.6% về việc so với cùng kỳ; đối với công tác giải quyết án liên quan tới tín dụng ngân hàng, đã thi hành được 19 việc thu được số tiền gần 47 tỷ đồng; công tác giải quyết khiếu nại tố cáo đều được giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục, quy định của pháp luật; công tác hướng dẫn, chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ được thực hiện hiệu quả; công tác xác minh, thụ lý, phân loại án, bảo quản, xử lý tang vật, quản lý thu chi tiền Thi hành án được cơ quan thi hành án dân sự các cấp giải quyết nhanh chóng, kịp thời; công tác theo dõi THAHC đúng trình tự, quy định pháp luật…
Phát huy mọi nguồn lực
Trong bối cảnh công tác THADS tỉnh còn nhiều khó khăn, thử thách, yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao còn rất nặng nề, trong thời gian tới, các cơ quan THADS tỉnh tiếp tục đồng bộ nhiều giải pháp, phát huy mọi nguồn lực ở mức cao nhất để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, cụ thể một số nhiệm vụ công tác cần tập trung thực hiện như:
Bám sát Kế hoạch công tác, tập trung chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2021; nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo, đề cao vai trò của người đứng đầu, gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ; Lãnh đạo đơn vị thường xuyên kiểm soát, nắm bắt tiến độ giải quyết án của Chấp hành viên, đặc biệt là những vụ án có giá trị lớn, những vụ án có tính chất phức tạp, khó khăn, vướng mắc để kịp thời chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ giải quyết, thi hành dứt điểm những vụ việc có điều kiện thi hành.
Chú trọng công tác xác minh điều kiện thi hành án và phân loại án có điều kiện và chưa có điều kiện thi hành, bảo đảm chính xác, kịp thời; quyết liệt chỉ đạo thi hành dứt điểm những việc có điều kiện thi hành; chủ động báo cáo Ban chỉ đạo THADS cùng cấp để chỉ đạo phối hợp triển khai các giải pháp nhằm nâng cao kết quả thi hành án đối với những vụ việc có giá trị lớn, việc thi hành cho các tổ chức tín dụng, ngân hàng, vụ việc khó thi hành...
Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra và tự kiểm tra; duy trì và phát huy tốt hơn nữa công tác phối hợp liên ngành trong THADS; cần tiếp tục tranh thủ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban chỉ đạo THADS, đặc biệt sự phối hợp của các ngành Công an, Kiểm sát...
Đồng thời, tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua trong lĩnh vực THADS, nhất là các đợt thi đua cao điểm về tổ chức thi hành án, các phong trào “cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XII; “ cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”; “ cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2020-2025 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị chuyên môn, thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống THADS (19/7/1946-19/7/2021).
Tin tưởng rằng, dù còn nhiều khó khăn nhưng tập thể cán bộ công chức trong cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc, dưới sự lãnh chỉ đạo sát sao, kịp thời của Lãnh đạo Cục, sự quan tâm, phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác THADS, cùng nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức tại các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh, trong thời gian tới các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc sẽ phát huy thành tích đã đạt được trong những năm qua, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ được Bộ Tư pháp, Tổng Cục THADS giao.
Đỗ Hùng