Đà Nẵng đẩy nhanh kết quả thi hành án tín dụng ngân hàng năm 2021

27/05/2021
Thực hiện chủ trương của Chính phủ và chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án dân sự về xử lý nợ xấu, trong 6 tháng đầu năm 2021 (tính từ tháng 01/10/2020 đến tháng 30/3/2021), Cục THADS thành phố Đà Nẵng cùng các Chi cục thi hành án dân sự quận, huyện đã tập trung cao, quyết liệt trong việc triển khai nhiều giải pháp để thi hành các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng.

Tuy nhiên, trong bối cảnh nền kinh tế, xã hội gặp nhiều khó khăn sau đại dịch Covid-19 và tình hình thị trường bất động sản trầm lắng ảnh hưởng đến kết quả thi hành án. Trong 6 tháng đầu năm 2021 số việc phải giải quyết án tín dụng Ngân hàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng là 764 việc, tương ứng với số tiền là 5.596.699.570.000đồng (chiếm 7.4% về việc và 45.4% về tiền so với tổng số việc và tiền phải giải quyết). Kết quả: trong số việc loại này, đã giải quyết được 26 việc thu được số tiền là 24.654.577.000 đồng, đạt tỷ lệ 7% về việc và 2.4% về tiền trên số có điều kiện thi hành.
Nhằm củng cố, kiện toàn Tổ công tác xử lý các vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng của Cục Thi hành án dân sự thành phố và đánh giá những thuận lợi, khó khăn để tìm ra giải pháp tổ chức thi hành án liên quan đến hoạt động tín dụng ngân hàng đạt hiệu quả. Ngày 26/5/2021 Cục Thi hành án dân sự thành phố tổ chức họp Tổ công tác do đồng chí Cục trưởng chủ trì. Trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình thực hiện và ý kiến của các thành viên của Tổ công tác, Cục trưởng kết luận:
Thời gian đến cần triển khai thực hiện kế hoạch công tác củaTổ công tác theo chỉ đạo tại văn bản số 841/TCTHADS-NV1 ngày 17/3/2021 của Tổng cục Thi hành án dân sự; tiếp tục chỉ đạo Chấp hành viên tập trung rà soát các vụ việc thi hành án, xây dựng kế hoạch chi tiết, nâng cao hơn nữa trách nhiệm, đề ra những giải pháp tích cực, mang tính đột phá, thể hiện rõ quyết tâm trong việc nỗ lực tổ chức thi hành án đối với các vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng.
Dù nhiều khó khăn trong điều kiện dịch bệnh Covd- 19 và áp lực công việc nhưng mỗi đơn vị, mỗi Chấp hành viên phải quyết tâm phấn đấu nâng cao tỷ lệ giải quyế tán tín dụng, ngân hàng góp phần hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ được giao năm 2021.