Thái Nguyên: tập huấn nghiệp vụ công tác công tác bảo vệ, thủ kho, lái xe cho các cơ quan THADS tỉnh Thái Nguyên

20/09/2021
Thực hiện Chương trình công tác năm 2021, ngày 17/9/2021, Cục THADS phối hợp với Công an tỉnh tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác công tác bảo vệ, thủ kho, lái xe cho các cơ quan THADS tỉnh Thái Nguyên năm 2021. 

Dự và chỉ đạo lớp tập huấn có đồng chí Bùi Huy Toàn, Phó Cục trưởng; đồng chí Trung tá Dương Hồng Chiến, Phó trưởng phòng PA03, Công an tỉnh. Tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ có các đồng chí đại diện Lãnh đạo, nhân viên làm công tác bảo vệ, thủ kho, lái xe của cơ quan THADS trong toàn tỉnh.
Lớp tập huấn tập huấn được tổ chức triển khai trong 01 ngày, do các đồng chí báo cáo viên của Công an tỉnh, Cục THADS trực tiếp truyền đạt. Học viên được các Báo cáo viên  truyền đạt các nội dung Chuyên đề tập huấn như: Kiến thức cơ bản về nghiệp vụ bảo vệ cho lực lượng bảo vệ cơ quan, bảo vệ kho vật chứng; Một số nội dung cơ bản về công tác phòng cháy, chữa cháy; Chức trách nhiệm vụ của Thủ kho, bảo vệ, lái xe; Một số nội dung về việc thực hiện ký kết hợp đồng lao động theo NĐ 161 /NĐ-CP đối với bảo vệ, lái xe. Đồng thời, các học viên được thực hành kỹ năng phòng cháy, chữa cháy tại hiện trường...
Việc tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ lần này của Cục THADS nhằm triển khai một cách kịp thời, có hiệu quả kỹ năng nghiệp vụ đến với Lãnh đạo, nhân viên làm công tác bảo vệ, thủ kho, lái xe của cơ quan THADS trong toàn tỉnh, quán triệt nhận thức đầy đủ, thống nhất về ý nghĩa, nội dung của hoạt động này. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, sự hiểu biết, tôn trọng và chấp hành pháp luật của đảng viên, công chức, người lao động và nhân dân; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước và các đoàn thể, nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.
Văn phòng Cục THADS tỉnh Thái Nguyên