Cục THADS tỉnh Lào Cai thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

10/10/2021
(PLVN) -Với việc thực hiện tốt chính sách pháp luật của người đứng đầu trong việc tiếp công dân giải quyết khiếu, tố cáo (KNTC), thời gian qua, công tác giải quyết KNTC tại Cục THADS tỉnh Lào Cai đã có những chuyển biến tích cực.  

Theo Cục THADS tỉnh Lào Cai, từ 01/1/2020 đến 31/6/2021, số buổi trực tiếp tiếp công dân của người đứng đầu Cục và các Chi cục là 180 lượt; số vụ việc đã tiếp nhận là 265. Cùng với đó, Cục và các Chi cục đã tiếp nhận 17 đơn khiếu nại, tố cáo. Ngay sau khi tiếp nhận đơn tố cáo, Lãnh đạo Cục, Chi cục THADS đã chỉ đạo, phân công công chức thực hiện việc xác định nội dung đơn, phân loại đơn và thực hiện các trình tự giải quyết đơn theo đúng quy định của Luật tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành. Cục và các Chi cục Thi hành án dân sự đã giải quyết xong 17/17 đơn, đạt tỷ lệ 100%.
Nhằm thực hiện tốt công tác tiếp công dân, đặc biệt là phát huy trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp công dân giải quyết KNTC, thời gian qua, Cục và các Chi cục THADS tỉnh Lào Cai đã ban hành đầy đủ các thủ tục liên quan. Bao gồm: quy chế tiếp công dân; bảng công khai họ tên, chức vụ người tiếp nhận đơn, giải quyết việc thi hành án và khiếu nại, tố cáo; bảng công khai trình tự, thủ tục tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo; lịch tiếp công dân của lãnh đạo Cục định kỳ vào ngày 20 hàng tháng.
Cục và các Chi cục cũng đã thực hiện bố trí phòng tiếp công dân ở vị trí thuận tiện với đầy đủ trang thiết bị cần thiết, phân công công chức có kinh nghiệm, năng lực phẩm chất phù hợp, trực tiếp dân và tham mưu cho lãnh đạo Cục trong việc tiếp công dân giải quyết khiếu, tố cáo.
Tại buổi giám sát mới đây tại Cục THADS tỉnh Lào Cai, đồng chí Sùng A Lềnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã đánh giá cao công tác chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, sổ sách đầy đủ đúng quy định, vai trò của Cục trưởng THADS - người đứng đầu trong việc tiếp công dân giải quyết khiếu, tố cáo. Đồng thời, việc quán triệt các Luật, văn bản hướng dẫn thi hành luật, các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng của chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác tiếp dân giải quyết KNTC tại Cục và các Chi cục đều được thực hiện tốt.
Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị Cục trưởng, tập thể lãnh đạo Cục THADS cần tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm, tham mưu cho ban chỉ đạo cho UBND, Tỉnh ủy tỉnh lào Cai về công tác THADS trên địa bàn. Cùng với đó, Cục THADS tỉnh Lào Cai cũng cần tiếp tục làm tốt công tác kiểm tra các Chi cục, kip thời rà soát các quy chế, văn bản về tiếp công dân dân giải quyết khiếu, tố cáo cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.
Đô Lương
Nguồn: baophapluat.vn