Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, người lao động năm 2022

31/12/2021
Thực hiện Hướng dẫn của Công đoàn viên chức tỉnh về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, ngày 30/12/2021, Cục THADS tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2022. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Tùng, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục THADS tỉnh và toàn thể công chức, người lao động cơ quan Cục THADS tỉnh Thái Nguyên.

Hội nghị được nghe Báo cáo kết quả công tác năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Cục THADS tỉnh; Báo cáo kết quả vận động thực hiện phong trào thi đua và thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2021; Báo cáo công khai tài chính năm 2021 và Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới.
Năm 2021, Công đoàn Cục THADS tỉnh đã phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ, thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp ủy; phối hợp với lãnh đạo Cục thực hiện tốt công tác chuyên môn; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, phong trào thi đua “cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”; tích cực tham gia công tác quản lý, công tác cải cách hành chính; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; đại diện bảo vệ, chăm lo đời sống của đoàn viên, cán bộ công chức; góp phần xây dựng cơ quan văn hóa, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh; trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội chịu nhiều ảnh hưởng, tác động của dịch COVID-19, các cơ quan THADS tỉnh đã có nhiều nỗ lực cố gắng để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Quốc hội, Chính phủ giao. Về việc đạt 87,11% về tiền đạt 54,56%, vượt 5,48% về việc và 17,15% về tiền so với chỉ tiêu được giao; riêng cơ quan Cục THADS tỉnh đạt tỉ lệ 86,90% về việc và 55,09% về tiền, vượt 4,9% về việc và 14,99% về tiền so với chỉ tiêu được giao. Kỷ cương, kỷ luật hành chính được tăng cường, giữ vững ổn định, đoàn kết nội bộ. Các mặt công tác được triển khai toàn diện, kịp thời theo yêu cầu của ngành và địa phương. Năm 2021, Cục THADS tỉnh là 1 trong 19 tỉnh trên toàn quốc được Bộ trưởng Bộ Tư pháp xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (hạng A), được Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, là 1 trong 6 tỉnh trên toàn quốc đề nghị suy tôn tặng Cờ thi đua Thủ tướng Chính phủ.
Hội nghị cũng là dịp để công chức, người lao động Cục THADS tỉnh tham gia một số ý kiến thảo luận, góp ý bàn các biện pháp cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của công chức, người lao động. Đồng thời để ghi nhận những thành tích đạt được trong năm công tác 2021, Hội nghị tổ chức trao khen đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng trong năm 2021.
Tại Hội nghị, Cục THADS tỉnh ra mắt Cuốn Kỷ yếu “75 năm ngày truyền thống THADS Việt Nam và Hướng tới 30 năm THADS tỉnh Thái Nguyên” đây cũng là tư liệu để ôn lại những dấu mốc quan trọng quá trình xây dựng và phát triển ngành THADS nói chung và THADS tỉnh Thái Nguyên nói riêng.
Kết thúc Hội nghị cán bộ, công chức năm 2022, đồng chí Cục trưởng nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm công tác trong năm tới, tập trung hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS được giao, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị, Nghị quyết, Đề án quan trọng giai đoạn 2021 – 2025 trong lĩnh vực THADS; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động THADS và thực hiện tốt việc phòng, chống tiêu cực, tham nhũng; tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công chức, người lao động.
Văn phòng Cục THADS tỉnh