Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp trong thi hành án dân sự năm 2022

23/08/2022
Ngày 19/8/2022, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợp trong thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022.

Tham dự hội nghị, có sự tham gia của đồng chí Đoàn Đình Chiến, đồng chí Lại Hữu Đồng - Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh; đồng chí Chu Văn Tập - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các đồng chí là Trưởng, Phó các phòng chuyên môn thuộc Cục THADS tỉnh và toàn thể Lãnh đạo, công chức phòng 8 VKSND tỉnh.
Hội nghị đã được nghe Dự thảo Báo cáo sơ kết công tác phối hợp giữa hai Ngành trong công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính. Báo cáo đã đánh giá chi tiết công tác phối hợp của 2 Ngành cấp tỉnh và 2 Ngành cấp huyện trong các mặt như: thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của BCH Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; thực hiện rà soát, nghiên cứu, trao đổi xây dựng Quy chế phối hợp 4 ngành cấp tỉnh; phối hợp trong việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật; phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin và các văn bản hướng dẫn mới liên quan đến công tác thi hành án dân sự; phối hợp trong quá trình tổ chức thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính… Ngoài ra, trong báo cáo cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác phối hợp, nguyên nhân (chủ quan, khách quan) và phương hướng khắc phục trong 6 tháng cuối năm 2022.
Sau khi nghe Dự thảo báo cáo, các đồng chí tham gia hội nghị đã góp ý vào báo cáo và nêu ý kiến thẳng thắn vào các vấn đề mà hai bên còn vướng mắc và đề xuất các biện pháp để tháo gỡ.
Sau khi Lãnh đạo hai Ngành tổng hợp, nhận xét, đánh giá chung về công tác phối hợp của hai Ngành, đồng chí Đoàn Đình Chiến - Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh đã phát biểu kết luận và bế mạc hội nghị.
Hội nghị diễn ra trong ½ ngày và đã thành công tốt đẹp. Thông qua việc tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợp, Lãnh đạo hai Ngành cấp tỉnh đã nắm bắt và đánh giá đúng thực trạng công tác phối hợp giữa Cục THADS tỉnh và VKSND tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2022, đồng thời cũng nhận định và đánh giá chung về công tác phối hợp của cả 2 Ngành cấp huyện, từ đó có chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời để công tác phối hợp 6 tháng cuối năm 2022 đạt được kết quả tốt.
Trần Thị Hải Yến – Phòng KTGQ KNTC