Bình Định: Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự theo dõi thi hành án hành chính năm 2023

29/12/2022
Ngày 28/12/2022, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính (THAHC) năm 2023. Đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.
 

Theo báo cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh: Năm 2022, mặc dù vẫn còn những khó khăn thách thức, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Hệ thống THADS tỉnh đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác của ngành, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện đồng bộ, toàn diện các mặt công tác, tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS trong năm.
 
 

Về kết quả công tác thi hành án dân sự: Về việc: đã thụ lý thi hành: 10.635 việc, đã thi hành xong: 7.348 việc/8.589 việc có điều kiện thi hành, đạt tỉ lệ 85,55% (tăng 2,99%) so với cùng kỳ năm 2021, vượt 3,05% so với chỉ tiêu của Bộ Tư pháp giao. Về tiền: Tổng phải thi hành là: 2.518.893.292.000 đồng, đã thi hành xong 429.360.935.000 đồng/883.645.424.000 đồng điều kiện thi hành, tăng 118.336.762.000 đồng (tăng 38,05%), đạt tỉ lệ 48,59% (tăng 2,38%) so với cùng kỳ năm 2021, vượt 7,99% so với chỉ tiêu của Bộ Tư pháp giao.
 
Công tác theo dõi thi hành án hành chính tiếp tục được quán triệt, thực hiện nghiêm túc; trong năm toàn tỉnh thực hiện theo dõi 17 vụ việc; đã tổ chức làm việc với các bên 17/17 vụ việc, theo dõi thi hành xong 08 vụ việc. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đã tiếp nhận 22 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết (20 đơn khiếu nại và 02 đơn tố cáo); đã giải quyết xong 20/22 đơn. Các mặt công tác khác, như: công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ luôn được thực hiện kịp thời; công tác kiểm tra cũng được chú trọng, thực hiện thường xuyên; công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng; công tác phối hợp với các ngành, địa phương trong THADS được quan tâm, thực hiện thường xuyên; công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong Hệ thống từ Cục đến Chi cục có nhiều đổi mới, quyết liệt, hiệu quả hơn. Công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và Ban Chỉ đạo THADS có nhiều chuyển biến, nhiều vụ việc có khó khăn, vướng mắc  hoặc có khiếu nại, tố cáo được chỉ đạo giải quyết dứt điểm, tạo được niềm tin của nhân dân trong công tác thi hành án dân sự, điển hình như: Vụ Công ty cổ phần XD Tân Huy Phong (Tây Sơn); Vụ ông Văn Công Chi, Thái Hảo (An Lão).
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu năm 2023, Hệ thống THADS phải tập trung rà soát, phân loại và tổ chức thi hành án đúng theo qui định của pháp luật, không để án kéo dài, hạn chế tối đa khiếu nại, tố cáo phát sinh; trước mắt, có kế hoạch để giải quyết dứt điểm các vụ việc có số tiền phải thi hành án lớn, phức tạp, các vụ việc thụ lý thi hành trên 3 năm nhưng chưa thi hành xong; tổ chức giao tài sản cho người đấu giá trúng đối với những vụ việc chưa giao tài sản. Nâng cao trách nhiệm trong việc theo dõi thi hành án hành chính, kịp thời báo cáo, kiến nghị người có thẩm quyền xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu các cơ quan nhà nước là người phải thi hành án nhưng không chấp hành bản án, quyết định của Tòa án đã có quyết định buộc thi hành. Tăng cường hơn nữa công tác tham mưu Ban Chỉ đạo THADS tỉnh trong công tác thi hành án dân sự; quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ theo đúng qui định của Đảng, đảm bảo đủ số lượng, chú trọng chất lượng. Kịp thời kiểm tra, uốn nắn, chấn chỉnh những sai sót trong công tác, xử lý nghiêm những vi phạm pháp luật hoặc biểu hiện tiêu cực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, đồng chí Phó Chủ tịch cũng đã yêu cầu các cơ quan có liên quan của tỉnh, Ban Chỉ đạo THADS các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên quan tâm chỉ đạo, phối hợp trong công tác THADS, nhất là giải quyết dứt điểm các vụ việc khó khăn, vướng mắc, phức tạp kéo dài, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS được giao trong năm 2023, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
 
 

Trong dịp này, đồng chí Phó Chỉ tịch UBND tỉnh đã trao cờ thi đua  UBND tỉnh cho 01 tập thể; trao danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 06 đơn vị; trao Bằng khen của Bộ Tư pháp cho 01 tập thể và 09 cá nhân; Bằng khen của UBND tỉnh cho 01 tập thể và 06 cá nhân. Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh trao 08 Giấy khen cho các cá nhân ngoài Hệ thống THADS đã có nhiều thành tích trong công tác phối hợp và các hình thức khen thưởng khác.
Văn phòng Cục