Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An: Tổ chức kỳ thi kiểm tra, sát hạch bổ nhiệm ngạch Thẩm tra viên năm 2023

09/03/2023

Thực hiện chủ trương về kiểm tra, sát hạch đề nghị bổ nhiệm Thẩm tra viên theo quy định của Luật Thi hành án dân sự, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành, qua đó tuyển chọn được những công chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện để đề nghị bổ nhiệm vào ngạch Thẩm tra viên. Vào ngày 06/03/2023, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An đã tổ chức kỳ kiểm tra, sát hạch bổ nhiệm ngạch Thẩm tra viên năm 2023.
Hội đồng kiểm tra, sát hạch, bổ nhiệm gồm có 05 đồng chí, do đồng chí Phạm Quốc Nam, Cục trưởng làm Chủ tịch Hội đồng; Ban kiểm tra, giám sát Hội đồng kiểm tra, sát hạch, bổ nhiệm gồm 03 đồng chí do đồng chí Trần Công Hòa, Phó cục trưởng làm Trưởng ban; Ban ra đề thi kiểm tra, sát hạch gồm 03 đồng chí do đồng chí Vi Văn Nhung, Phó Cục trưởng làm trưởng ban; Tham dự kỳ kiểm tra, sát hạch, bổ nhiệm  ngạch Thẩm tra viên năm 2023 có 11 công chức hiện là Thư ký thi hành án đã được tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch Thẩm tra viên thi hành án dân sự.
Các thí sinh tham dự lần lượt bốc thăm 01 bộ đề thi (gồm 06 câu hỏi) do Ban ra đề thi đã chuẩn bị và trả lời trực tiếp trước Hội đồng kiểm tra. Ngoài ra các thí sinh còn phải trả lời các câu hỏi mở của các thành viên Hội đồng liên quan đến các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ thực tiễn trên từng vị trí công tác được giao của từng đồng chí.

Kết thúc kỳ thi kiểm tra, sát hạch thay mặt Hội đồng kiểm tra, sát hạch, đồng chí Phạm Quốc Nam, Chủ tịch Hội đồng đã đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các thí sinh tham dự trong việc chuẩn bị các nội dung và trả lời các câu hỏi theo nhận thức, hiểu biết và thực tiễn chuyên môn của từng đồng chí. Kỳ thi kiểm tra kiểm tra, sát hạch bổ nhiệm ngạch Thẩm tra viên năm 2023 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An đã diễn ra nghiêm túc theo đúng quy trình, quy định.

                                                                                 Phan Thị Nhung -  Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh