Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2023

25/04/2023

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2023, ngày 19/4/2023, Cục THADS tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết  công tác THADS, theo dõi THAHC 6 tháng đầu năm 2023. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn, lãnh đạo các Chi cục THADS và toàn thể Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Kế toán của các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Dưới sự chủ trì của Đồng chí Phạm Quốc Nam - Cục trưởng, đồng chí Trần Công Hòa – Phó cục trưởng, Hội nghị đã đánh giá kết quả công tác THADS, theo dõi THAHC 6 tháng đầu năm, trao đổi, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Tổng cục THADS – Bộ Tư pháp giao trong năm 2023.
6 tháng đầu năm 2023, trong điều kiện số lượng việc, tiền thụ lý tăng cao cao so với cùng kỳ năm 2022, nhưng các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã tập trung triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 kịp thời, đồng bộ, quyết liệt, bài bản bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể; giao chỉ tiêu, nhiệm vụ rõ ràng, phù hợp; tranh thủ tối đa sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương; sự phối hợp của các ngành liên quan; xác định đúng trọng tâm trọng điểm là tập trung giải quyết các vụ việc án kinh tế ,tham nhũng, án tín dụng ngân hàng, án lớn ảnh hưởng chỉ tiêu nhiệm vụ, án phức tạp kéo dài có đơn thư khiếu nại và án có điều kiện trên 01 năm chưa thi hành xong để bám sát từng đơn vị, địa bàn, vụ việc, chỉ đạo Chấp hành viên quyết liệt tổ chức thi hành. Nhờ vậy, kết quả công tác THADS, hành chính 06 tháng đầu năm tiếp tục duy trì kết quả tương đối tốt. Nhờ vậy, công tác THADS tiếp tục duy trì được kết quả tương đối cao, giải quyết xong 7.482 việc/267,9 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 63,43%% về việc, 20,12% về tiền), so với chỉ tiêu được giao cả năm đã đạt 77% về việc và 47% về tiền; đôn đốc thi hành xong 13/19 bản án hành chính; công tác kiểm tra và tự kiểm tra được tiến hành kịp thời; tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan THADS tiếp tục được quan tâm củng cố, kiện toàn; kỷ cương, kỷ luật hành chính đảm bảo; nội bộ đoàn kết, thống nhất.
Bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác THADS, theo dõi THAHC còn trong 6 tháng đầu năm 2023 còn có một số hạn chế được chỉ ra: Mặc dù số lượng vụ việc, tiền thi hành xong đều tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2022, tuy nhiên tỷ lệ thi hành xong về tiền giảm 1,02%, so với chỉ tiêu được giao còn thiếu 19,37% về việc, 27,88 % về tiền, trong đó có một số đơn vị kết quả THADS còn thấp so với mặt bằng chung của tỉnh. Kết quả thi hành án tín dụng ngân hàng còn thấp so với cùng kỳ; một số vụ việc lớn có ảnh hưởng đến chỉ tiêu, nhiệm vụ tiến độ thi hành vẫn còn chậm.
Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nhằm khắc phục các hạn chế đã được chỉ ra trong 6 tháng đầu năm nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2023 (nhất là 2 chỉ tiêu về việc, tiền), Hội nghị đã nghe 05 chuyên đề tham luận và 19 ý kiến phát biểu, trao đổi nêu các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn tại đơn vị đồng thời thảo luận đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhất để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo tổ chức thi hành án có hiệu quả, đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Phạm Quốc Nam, Cục trưởng đã quán triệt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Ngành và địa phương về công tác phòng chống tiêu cực, tham nhũng. Đánh giá kết quả công tác chủ động phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động THADS và những giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả phòng ngừa, chấn chỉnh, xử lý các sai phạm, tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan THADS tỉnh Nghệ An. Đồng chí yêu cầu Chi cục trưởng các Chi cục THADS trực thuộc tiếp tục thực hiện tốt công tác quán triệt, triển khai thực hiện các biện pháp để chủ động phòng ngừa, xử lý nghiêm các sai phạm, tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động THADS, nhất là hoạt động tổ chức thi hành án, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản; công tác kế toán nghiệp vụ, quản lý tiền, tài sản, vật chứng thi hành án.
Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Phạm Quốc Nam - Cục trưởng, chủ trì đã nhấn mạnh: Trong 6 tháng cuối năm 2023, khi số lượng việc, tiền thụ lý dự báo tiếp tục tăng cao, số tiền 6 tháng đầu năm chuyển sang lớn, cũng là thời gian diễn ra nhiều sự kiện lớn của đất nước, của ngành như kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Ngành, 30 chuyển giao công tác THADS, yêu cầu nhiệm vụ của các cơ quan THADS nói chung và các cơ quan THADS tỉnh Nghệ An nói riêng hết sức nặng nề. Vì thế, để bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2023, các cơ quan THADS tỉnh Nghệ An tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị năm 2023, tranh thủ tối đa sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, vận dụng thực hiện tốt các quy chế phối hơp, tập trung thực hiện đồng bộ có hiệu quả 10 nhóm nhiệm vụ, 04 giải pháp cụ thể trên từng lĩnh vực chuyên môn. Thực hiện tốt công tác chủ động phòng chống tiêu cực, tham nhũng; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tiêu cực, tham nhũng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.
Lê Thị Huyền Trang, Văn phòng – Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ