TP. Hồ Chí Minh: Cục THADS Thành phố tổ chức Hội nghị giao ban công tác tài chính, kế toán 6 tháng đầu năm 2024

25/04/2024
Chiều 24.4 tại Cục Thi hành án dân sự (THADS) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Cục THADS đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác tài chính kế toán 6 tháng đầu năm 2024. Đồng chí Trần Phương Hồng - Phó Cục trưởng tham dự và chủ trì hội nghị.Hội nghị có sự tham dự của Lãnh đạo, Kế toán viên Phòng Kế hoạch - Tài chính; Kế toán trưởng, Phụ trách kế toán, Kế toán viên thuộc các Chi cục THADS thành phố Thủ Đức và các quận, huyện trực thuộc
Theo báo cáo sơ bộ công tác công tác kế hoạch tài chính tại  Cục và các Chi cục triển khai thực hiện theo đúng quy định,  nhìn chung các đơn vị thực hiện nghiêm và đạt hiệu quả các mảng công việc như: Công tác quản lý tài chính, tài sản; đầu tư xây dựng cơ bảnl thực hiện dự toán và quản lý ngân sách Nhà nước; dự toán giao chi từ ngân sách nhà nước; tình hình thu, nộp phí THADS; công tác tài chính kế toán nghiệp vụ THADS: Công tác tài chính kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự; công tác tự kiểm tra công tác tài chính kế toán được thực hiện đồng bộ, kịp thời giải đáp các khó khăn, vướng mắc của các đơn vị cấp quận/huyện khi có kiến nghị, đề xuất để đảm bảo việc thực hiện công tác tài chính đúng hiệu quả...
Cũng trong hôi nghị giao ban, lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Tài chính triển khai một số nội dung nghiệp vụ thi hành án ở từng lĩnh vực như:

Về công tác tài chính, kế toán nghiệp vụ thi hành án: Quy định về việc quản lý sử dụng biên lai theo đúng quy định về chế độ cấp phát, báo cáo, thanh toán biên lai; Quy định việc tiếp nhận tài sản; Biện pháp đôn đốc xử lý tiền, vật chứng không để tồn lâu năm mà không rõ lý do; Quản lý thu chi tiền thi hành án, hạn chế chi tiền mặt cho đương sự; thực hiện quản lý các khoản tiền tạm gửi tại kho bạc, Ngân hàng; quản lý các khoản thu đúng quy định, kịp thời, đầy đủ: thu hồi kinh phí tạm ứng cưỡng chế, thừa phát lại, khoản phí thi hành án phải thu của đương sự... Việc lập chứng từ kế toán đảm bảo thực hiện đúng hướng dẫn tại Thông tư 78/2020/TT-BTC. Nộp, gửi báo cáo đúng thời hạn, đúng biểu mẫu quy định, công tác bàn giao giữa kế toán khi thực hiện luân chuyển theo quy định.
Đối với công tác tài chính kế toán hành chính sự nghiệp: Quán triệt các nội dung liên quan đến cải cách tiền lương; Việc thực hiện quy định về kinh phí trợ cấp thôi việc; Thực hiện các chế độ về thuế, bảo hiểm; Về chứng từ kế toán; Thực hiện thu hồi kinh phí cưỡng chế và thừa phát lại; Công tác quản lý, sử dụng tài sản; Công khai tài chính, công khai tình hình sử dụng tài sản.
Bên cạnh đó, cũng yêu cầu Kế toán ngân sách các đơn vị phải chú trọng công tác báo cáo lập dự toán; Thực hiện thanh lý tài sản; Điều hành ngân sách năm 2024.
Các ý kiến thảo luận tập trung một số vấn đề vướng mắc trong quá thực hiện tại đơn vị cũng được giải thích và hướng dẫn cụ thể.
Cũng trong Hội nghị giao ban, lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Tài chính quán triệt việc triển khai thực hiện văn bản mới của Bộ Tài chính hướng dẫn trong lĩnh vực quản lý tài chính, ngân sách, tài sản.

Phát biểu kết luận Hội nghị Phó Cục trưởng Trần Phương Hồng ghi nhận, biểu dương những kết quả của công tác kế hoạch - tài chính các cơ quan THADS TPHCM trong thời gian qua, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của công tác THADS. Phát huy kết quả đạt được, Phó Cục trưởng yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng cường xử lý tiền tồn, quản lý biên lai, thực hiện gửi tiền đúng quy định, thu hồi kinh phí tạm ứng cưỡng chế, quản lý chặt chẽ, xử lý vật chứng kịp thời, tránh tồn đọng. Đồng thời, Phó Cục trưởng cũng yêu cầu Phòng Kế hoạch - Tài chính tăng cường việc kiểm tra công tác tài chính, kế toán đối với các Chi cục THADS trực thuộc, xây dựng kế hoạch để huy động nhân lực kế toán phục vụ cho việc thi hành các vụ án lớn như Vạn Thịnh Phát, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quan tâm đến việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kế toán./.
Cẩm Tú