Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh Hải Dương Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021

30/12/2021
Chiều 28/12/2021 tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương, Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh Hải Dương tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021. Tới dự Hội nghị có Đồng chí Đặng Thị Hiền, Phó Trưởng Ban thi đua khen thưởng tỉnh, đại diện Ban Thi đua khen thưởng tỉnh cùng đại diện Lãnh đạo và công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của 07 đơn vị trong Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh Hải Dương.

Năm 2021, phong trào thi đua của Khối các cơ quan Nội chính được các đơn vị quan tâm, triển khai đồng bộ, quyết liệt với nhiều nội dung, hình thức, biện pháp thiết thực; tạo được khí thế thi đua sôi nổi và trở thành động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức, người lao động trong từng cơ quan, đơn vị nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công tác phối hợp giữa các đơn vị trong khối được duy trì, tạo sự đoàn kết thống nhất, qua đó đẩy nhanh tiến độ, chất lượng công tác chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội của tỉnh. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về các phong trào thi đua của Trung ương và của tỉnh, các cơ quan, đơn vị Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh đã tổ chức phát động phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua xây dựng  tỉnh Hải Dương phát triển nhanh và bền vững”; tổ chức ký kết giao ước thi đua với các nội dung thiết thực, cụ thể, bám sát nhiệm vụ chung của Khối và của từng ngành.
Trên cơ sở chủ đề thi đua “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua xây dựng tỉnh Hải Dương phát triển nhanh và bền vững”; các đơn vị trong Khối thi đua đã phát động phong trào thi đua năm 2021 với các nội dung, chỉ tiêu thi đua phù hợp đối với từng cơ quan, đơn vị; tổ chức ký kết, giao ước thi đua chặt chẽ, tạo khí thế thi đua sôi nổi. Các đơn vị trong Khối đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các đợt thi đua cao điểm, đột kích trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của Đảng, Nhà nước, tỉnh Hải Dương...
Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021 của Khối thi đua đánh giá: Năm 2021, mặc dù gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 và tình hình thiên tai gây ra nhưng lãnh đạo các cơ quan Khối thi đua Nội chính tỉnh Hải Dương đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, có những định hướng, đưa ra các chủ trương chiến lược để lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị đoàn kết thống nhất hoàn thành tốt nhiệm vụ kép theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, kịp thời ứng phó hiệu quả với tình hình thực tế và tổ chức triển khai hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng bám sát với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong Khối. Trong đó, Cục THADS tỉnh Hải Dương đã vượt chỉ tiêu về việc và tiền; Sở Tư pháp ngoài hoàn thành các nhiệm vụ chính trị còn phối hợp với các đơn vị xây dựng Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu vi bằng trên địa bàn tỉnh, số hóa dữ liệu hộ tịch các năm 2013-2015 trên địa bàn 06 huyện, thành phố, thị xã...lực lượng Công an, Bộ CHQS tỉnh thực hiện xuất sắc nhiệm vụ. Viện kiểm sát hai cấp tiếp tục duy trì chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự... 
Trong năm 2021, hưởng ứng phong trào thi đua do UBND tỉnh Hải Dương phát động, 7 đơn vị trong Khối thi đua Nội chính tỉnh đã tổ chức phát động và ký giao ước thi đua với 6 nhiệm vụ trọng tâm. Trên cơ sở đó, các đơn vị đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức phát động phong trào thi đua, triển khai thực hiện, đăng ký đạt và vượt các chỉ tiêu công tác năm 2021, kết quả các đơn vị như sau:
1. Kết quả đối với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương:
* Kết quả THA về việc: Tổng số giải quyết là 9.458 việc, tổng số phải thi hành là 9.334việc, Số có điều kiện thi hành là 7.581 việc, chiếm 81,21% trong tổng số phải thi hành. Số thi hành xong là 6.367 việc, đạt tỉ lệ 83.99% (tăng 0,56%) so với năm 2020. Vượt chỉ tiêu Tổng cục giao 1,49%.
* Kết quả THA về tiền: Tổng số giải quyết là 1.554 tỷ 621 triệu 391 nghìn đồng, tổng số phải thi hành là 1.529 tỷ 277 triệu 619 nghìn đồng, Số có điều kiện thi hành là 469 tỷ 829 triệu 21 nghìn đồng, chiếm 30,67% trong tổng số phải thi hành. Số thi hành xong là 207 tỷ 935 triệu 598 nghìn đồng, giảm 830 triệu 256 nghìn đồng (giảm 0,39%) so với năm 2020, đạt tỉ lệ 44,26% (giảm 4,3%) so với cùng kỳ năm 2020, vượt chỉ tiêu Tổng cục giao là 4,16%;
Cục THADS tỉnh đã phối hợp với các Ngành tham mưu cho UBND tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo THADS tỉnh, ngày 12/4/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo THADS tỉnh, đồng thời tổng kết hoạt động của ban Chỉ đạo THADS tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Chỉ đạo THADS cấp huyện đã chỉ đạo phối hợp tổ chức cưỡng chế thành công 23 việc. Các cuộc cưỡng chế đều được tổ chức theo đúng kế hoạch và nhận được sự đồng tình của cán bộ và quần chúng nhân dân. Các cơ quan THADS trong tỉnh đã ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với 49 trường hợp, tăng 05 trường hợp so với năm 2020, do có 11 trường hợp đương sự tự nguyện thi hành án, nên thực tế số việc phải tổ chức cưỡng chế là 38 trường hợp, trong đó có 23 cuộc cưỡng chế có huy động lực lượng liên ngành tăng 05 trường hợp so với năm 2020; số việc cưỡng chế thành công 23 việc, số việc chưa tổ chức cưỡng chế là 15 việc.
* Về thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế: Tổng số phải thi hành 45 việc, với số tiền 440 tỷ 106 triệu 248 nghìn đồng. Số có điều kiện là 29 việc, với số tiền 185 triệu 856 nghìn đồng. Đã thi hành xong 25 việc, với số tiền là 143 triệu 400 nghìn đồng. Số chưa có điều kiện thi hành 16 việc, với số tiền 439 tỷ 920 triệu 392 nghìn đồng...
2. Kết quả đối với Viện Kiểm sát tỉnh:
* Kiểm sát xét xử sơ thẩm: Thụ lý1.386 vụ/2.490 bị cáo tăng 217 vụ); giải quyết 1.170 vụ/1.985 bị cáo (đạt 84,42%), trong đó: xét xử 1.159 vụ/1.969 bị cáo; đình chỉ 09 vụ/14 bị cáo; tạm đình chỉ 02 vụ/02 bị cáo; đang giải quyết 216 vụ/505 bị cáo.  Không có trường hợp nào Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội.  
* Kiểm sát xét xử phúc thẩm: Thụ lý kiểm sát: 197 vụ/367 BC; kiểm sát giải quyết: 167 vụ/290 BC, đang giải quyết: 30 vụ/77 BC.  
Qua công tác kiểm sát phát hiện một số vi phạm, các đơn vị ban hành 12 kháng nghị phúc thẩm (mới), đã xét xử 03, chấp nhận 100% (vượt chỉ tiêu 15%); báo cáo kháng nghị giám đốc thẩm 03 vụ; 32 kiến nghị đối với Tòa án (tổng hợp 24, vụ việc 8), được tiếp thu, chấp nhận.  
Số hóa hồ sơ: 139 vụ (tăng 20 vụ). Trình chiếu hình ảnh tại phiên tòa: 67 vụ (tăng 35 vụ). Tổ chức 264 phiên tòa rút kinh nghiệm (trong đó có 01 phiên mở rộng), vượt chỉ tiêu 138 phiên tòa. Áp dụng thủ tục rút gọn ở giai đoạn điều tra, truy tố 24 vụ (đạt 100%)...
3. Kết quả đối với Toà án nhân dân tỉnh
Từ 01/10/2020 đến 30/9/2021, Tòa án hai cấp tỉnh Hải Dương đã giải quyết, xét xử  tổng số 5722/6184 vụ việc các loại, đạt tỷ lệ 92,5%. So với cùng kỳ năm 2020, số án thụ lý giảm 835 vụ việc, số án giải quyết giảm 935 vụ việc, tỷ lệ giải quyết giảm 2,3%.
Trong năm 2021, đã phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng xét xử thành công vụ án đặc biệt nghiêm trọng đối với bị cáo Cao Tài Năng, Vũ Thị Mừng, phạm các tội: Giết người, Cướp tài sản, xâm phạm thi thể hài cốt và che dấu tội pham”; chỉ đạo Tòa án hai cấp tổ chức xét xử 05 vụ án hình sự liên quan đến Covid-19 (01 vụ về tội “Làm lây lan dịch bệnh…”, 01 vụ về tội “Gây rối trật tự công cộng”, 03 vụ về tội “Chống người thi hành công vụ”)...
4. Kết quả đối với Công an tỉnh
Năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến phức tạp trên địa bàn toàn tỉnh, có thời điểm Hải Dương là tâm dịch của cả nước, trước tình hình đó, lực lượng Công an đã phát huy vai trò tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh triển khai nhiều chủ trương, biện pháp thực hiện có hiệu quả việc phòng chống dịch trên địa bàn. Song song với đó, trong bối cảnh hết sức khó khăn, khi đã dốc toàn lực cho công tác phòng chống dịch, nhưng lực lượng Công an tỉnh vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Công an tỉnh chủ động xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch, phương án, điện chỉ đạo… bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026; tiến hành thẩm tra, rà soát chính trị nội bộ đối với gần 80.000 trường hợp phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.  Từ những kết quả nổi bật trên, Công an tỉnh Hải Dương được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; đã trình Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Công an tỉnh Hải Dương trong thực hiện 02 Đề án về dữ liệu dân cư quốc gia và cấp căn cước công dân. Chủ động xây dựng và ban hành tiêu chí tạm thời về “Công an xã, phường, thị trấn điển hình, gương mẫu về ANTT và văn minh đô thị”; đã lựa chọn 12 Công an xã, phường, thị trấn (mỗi cấp huyện lựa chọn, xây dựng 01 Công an cấp xã điển hình) để xây dựng. Củng cố, duy trì 30 mô hình “Dân vận khéo” trong toàn lực lượng Công an tỉnh...
5. Kết quả đối với Bộ CHQS tỉnh
Năm 2021 đã tham mưu thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19: Điều động gần 4.000 lượt cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực và DQTV tham gia phòng, chống dịch bệnh; thành lập 3 đội phản ứng nhanh để hỗ trợ các địa phương chống dịch. Chỉ đạo, hướng dẫn Trung đoàn 125 và cơ quan chuyên môn, bảo đảm ăn, ở, sinh hoạt, theo dõi y tế cho 08 đợt với 1.211 công dân từ các quốc gia, vùng có dịch cách ly phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định, bảo đảm an toàn. Phát động quyên góp, ủng hộ quân và dân thành phố Hồ Chí Minh cùng các tỉnh, thành phố phía Nam trong phòng chống dịch Covid-19 với số tiền 453.605.000đ; điều động 02 đ/c QNCN, 01 xe ô tô cứu thương tăng cường cho Quân khu 7 phòng, chống dịch Covid-19 tại các tỉnh phía Nam. Củng cố, sửa chữa khu cách ly Trung đoàn 125; ngăn nhà ăn, sửa chữa máy khử khuẩn; hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch, tổng trị giá trên 1,4 tỷ đồng. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt nhiệm vụ huấn luyện và điều chỉnh kế hoạch huấn luyện phù hợp với diễn biến của đại dịch Covid-19...
6. Kết quả đối với Sở Tư pháp
Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của UBND tỉnh Hải Dương năm 2021; Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021; xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2025”. Thẩm định 56 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (HĐND và UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành 35 văn bản), tham gia ý kiến đối với 99 văn bản khác. Giúp UBND tỉnh tự kiểm tra 100% các văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành 6 tháng cuối năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021; phát hiện và kiến nghị xử lý một số văn bản có dấu hiệu không phù hợp về nội dung, thể thức. Tổ chức tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL cho hơn 300 lượt công chức ở 3 cấp...
7. Kết quả đối với  Thanh tra tỉnh
Năm 2021, ngành Thanh tra tỉnh triển khai thực hiện 156 cuộc thanh tra hành chính và 834 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện vi phạm về kinh tế với số tiền 59 tỷ 517 triệu đồng, trong đó; kiến nghị thu hồi 17 tỷ 091 triệu đồng; kiến nghị giảm giá trị quyết toán và xử lý khác 33 tỷ 672 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính 23 cá nhân, trong đó có 14 cán bộ công chức, viên chức; kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 01 vụ việc/01 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 8 tỷ 754 triệu đồng và kiến nghị chấn chỉnh nhiều hạn chế, thiếu sót của các đơn vị...
Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh thay mặt Khối trưởng Khối thi đua các cơ quan Nội chính cho biết, năm 2021 với tinh thần quyết tâm cao, các đơn vị trong Khối đã tổ chức, duy trì các hoạt động phong trào thi đua nền nếp với nhiều hình thức thi đua phong phú, đa dạng. Hầu hết các đơn vị trong Khối đều hoàn thành vượt mức các nội dung, chỉ tiêu thi đua; nhiều đơn vị có cách làm mới, sáng tạo. Thông qua phong trào thi đua năm 2021, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Các đơn vị trong Khối, nhất là lực lượng vũ trang đã đóng góp rất quan trọng vào công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương; đồng chí đề nghị trong thời gian tới các đơn vị tổ chức phát động phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ trọng tâm của từng đơn vị; trong đó, chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức thi đua. Chú trọng làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng, biểu dương, tuyên truyền các điển hình tiên tiến; gương người tốt, việc tốt; các mô hình mới, nhân tố mới, cách làm hay mang lại hiệu quả thiết thực.
Đồng chí Đặng Thị Hiền, Phó Trưởng Ban thi đua khen thưởng tỉnh phát biểu và biểu dương kết quả mà Khối thi đua các cơ quan Nội chính đã đạt được trong thời gian qua, các đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động, góp phần vào việc giáo dục truyền thống thi đua yêu nước cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ… góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao của mỗi cơ quan đơn vị trong Khối. đồng chí Đồng chí Đặng Thị Hiền yêu cầu các đơn vị xây dựng và thực hiện thắng lợi chủ đề năm 2022 và đề nghị thời gian tới tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, gắn liền với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của các đơn vị, đồng thời tăng cường triển khai các hoạt động giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong công tác thi đua để nhân rộng các phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực của từng đơn vị trong Khối; tham gia các hoạt động xã hội, làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiến tiến trong phong trào thi đua của Khối. Tổ chức tổng kết phong trào thi đua Khối Nội chính đảm bảo đúng nội dung, kế hoạch đề ra; bình xét, đề nghị khen thưởng đảm bảo công khai, dân chủ, khách quan, đúng quy định.
Tại hội nghị, các đại biểu dự Hội nghị phát biểu tham gia các ý kiến và nhất trí với Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2022 do Cục THADS tổng hợp. Đồng thời, tiến hành bỏ phiếu, bình xét suy tôn các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm 2021 và đề nghị cho 01 đơn vị tặng cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ; 01 đơn vị đề nghị được tặng cờ thi đua của UBND tỉnh và 01 đơn vị đề nghị được tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho Sở Tư pháp, Công an tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương đã có nhiều thành tích xuất sắc trong năm 2021.
Dưới sự chứng kiến của đồng chí Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh và các đại biểu dự Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Hải Dương đại diện đơn vị Khối trưởng năm 2021 đã bàn giao đơn vị Khối trưởng cho Viện Kiểm Sát nhân dân tỉnh Hải Dương và Thanh tra tỉnh, đơn vị khối phó năm 2022.
Nguyễn Thị Tươi