Cục THADS tỉnh tổ chức tập huấn về nâng cao kỹ năng sử dụng các phần mềm, ứng dụng và kỹ năng làm việc trong môi trường số năm 2024

31/05/2024Nhằm nâng cao hiệu quả việc sử dụng các phần mềm, tạo sự chuyển biến trong công tác chỉ đạo, điều hành, xử lý văn bản điện tử tích hợp chữ ký số, từ ngày 14 - 24/5/2024 Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức tập huấn về nâng cao kỹ năng sử dụng các phần mềm, ứng dụng và kỹ năng làm việc trong môi trường số tại trụ sở các Chi cục Thi hành án dân sự  huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Buổi tập huấn có 100% công chức, người lao động của các Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tham gia và được truyền đạt các nội dung cơ bản về kỹ năng sử dụng sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành liên kết với Trục liên thông văn bản quốc gia và áp dụng chữ ký số, phần mềm Hỗ trực tuyến thi hành án dân sự, phần mềm Quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê thi hành án dân sự, phần mềm Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành... kỹ năng làm việc trong môi trường số, công chức và người lao động được thực hành trực tiếp trên máy tính, thực hiện các thao tác ký số trên phần mềm.

Thông qua lớp tập huấn đã góp phần nâng cao hiệu quả về kỹ năng trong sử dụng các phần mềm và tinh thần trách nhiệm của công chức, người lao động tại các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh, tăng cường tính công khai minh bạch trong hoạt động thi hành án dân sự.
Diễm Phương, Văn phòng Cục