Sign In

Quyết định V/v giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH xuất nhập khẩu D&S Việt Nam - Vân Phú - Việt Trì

06/10/2016

CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
 
Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 142 Luật Thi hành án dân sự 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014;
Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 7 Thông tư số 02/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư Pháp quy định quy trình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự.
Xét đơn khiếu nại đề ngày 15/9/2016 của Công ty TNHH xuất nhập khẩu D&S Việt Nam, khiếu nại 10 nội dung, trong đó có 04 nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Thi hành án, cụ thể: Khiếu nại Chấp hành viên Cục Thi hành án có vi phạm trong việc:
Ra quyết định cưỡng chế đối với tài sản không phải của người phải thi hành án. Không thông báo cho người có quyền nghĩa vụ liên quan biết về việc cưỡng chế. Đương sự không được thực hiện quyền thẩm định giá lại tài sản dẫn đến việc bán đấu giá thành không đúng với giá thị trường. Chấp hành viên không thông báo các thủ tục liên quan đến quá trình bán đấu giá tài sản và vi phạm các quy định về bán đấu giá.
Sau khi xem xét nội dung đơn, quá trình tổ chức thi hành án và xác minh theo nội dung đơn khiếu nại, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ nhận thấy:
* Quá trình tổ chức thi hành án.
Căn cứ đơn yêu cầu thi hành án của Ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam, ngày 13/11/2014 Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Việt Trì ban hành quyết định thi hành án số 38/QĐ-CCTHA về việc cho thi hành khoản buộc Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu D&S Việt Nam (trước đây là Công ty TNHH thương mại Đại Hưng), địa chỉ: khu 6, phường Vân Phú, Việt Trì, Phú Thọ phải thanh toán trả cho Ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam số tiền: 2.093.558.210đ. (Hai tỷ, không trăm chín mươi ba triệu, năm trăm năm mươi tám ngàn, hai trăm mười đồng), bảo đảm bằng bốn loại tài sản. Quyết định được Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Việt Trì đưa ra thi hành.
Quá thời hạn tự nguyện, Công ty TNHH xuất nhập khẩu D&S không thực hiện nghĩa vụ, Chấp hành viên tiến hành xác minh điều kiện thi hành án của Công ty để có cơ sở kê biên tài sản đảm bảo thi hành án.
- Trong số 05 tài sản đảm bảo cho các khoản vay của Công ty TNHH xuất nhập khẩu D&S Việt Nam có tài sản là quyền sử dụng đất diện tích 67.2m2  và 01 nhà xây cấp 4 gắn liền trên đất tại khu 3 phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, đây là tài sản của ông Lê Quang Độ và bà Lê Thị Quang bảo lãnh cho Công ty D&S vay vốn tại Ngân hàng. Quá trình làm việc, ông Độ bà Quang đều nhất trí với việc cơ quan THA sẽ tiến hành kê biên tài sản trên để thu hồi nợ cho ngân hàng
Ngày 25/12/2014 Chấp hành viên đã tổ chức kê biên tài sản, biên bản kê biên thể hiện rõ tài sản kê biên là quyền sử dụng đất diện tích 67.2m2 và 01 nhà xây cấp bốn, một tầng được xây dựng trên diện tích đất nêu trên, ông Độ bà Quang có mặt tại buổi kê biên, đồng ý với nội dung kê biên và ký vào biên  bản.
Cùng ngày Chấp hành viên đã thông báo cho đương sự về quyền thỏa thuận giá là chọn tổ chức thẩm định giá. Quá thời hạn quy định, các bên đương sự không thỏa thuận được, vì vậy Chấp hành viên đã ký hợp đồng thẩm định giá theo quy định. Tài sản kê biên được thẩm định có giá là 685.440.000đ (Sáu trăm tám mươi lăm triệu, bốn trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn).
Ngày 13/4/2015 Chấp hành viên ký hợp đồng ủy quyền cho Công ty CP đầu tư và dịch vụ Bảo Quang Minh bán đấu giá khối tài sản trên. Tài sản được đưa ra ủy quyền bán đấu giá 06 lần đều không có khách hàng đăng ký mua hồ sơ đấu giá, (sau mỗi lần bán đấu giá không thành Chấp hành viên đều giảm giá tài sản theo quy định).
Ngày 30/3/2016 Cục Thi hành án tỉnh có quyết định số 11/QĐ - CTHA về việc rút hồ sơ để tổ chức thi hành tại Cục. Chấp hành viên Cục Thi hành án tiếp tục thực hiện việc ủy quyền bán đấu giá tài sản, ngày 22/8/2016 Chấp hành viên có thông báo số 162/TB-CTHA thông báo cho đương sự quyền nộp tiền và nhận lại tài sản, ngày 25/8/2016 Công ty CP đầu tư và dịch vụ Bảo Quang Minh đã tổ chức bán đấu giá thành khối tài sản trên với giá: 480.000.000đ (Bốn trăm tám mươi triệu đồng chẵn).
Ngày 15/9/2016 Cục Thi hành án nhận được đơn khiếu nại của Công ty TNHH xuất nhập khẩu D&S. Ngày 20/9/2016 Cục Thi hành án đã có thông báo số 1215/TB - CTHAS về thụ lý đơn khiếu nại. Trong qua trình giải quyết khiếu nại, Cục Thi hành án tiếp tục cho Công ty trách nhiệm hữu hạn XNK D&S và ông Lê Quang Độ, bà Lê Thị Quang thời hạn chuộc tài sản, quá hạn các đương sự không thực hiện quyền chuộc tài sản.
* Nhận định: Khiếu nại của Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu D&S Việt Nam  không có cơ sở vì:
+ Tại Quyết định số 18/2014/QĐST-DS ngày 22/5/2014 của Tòa án nhân dân TP Việt Trì sự thỏa thuận của các đương sự được ghi nhận với nội dung sau: Nếu Công ty TNHH D&S vi phạm bất kỳ kỳ hạn trả nợ nêu trên, Ngân hàng TMCP Kỹ thương VN có quyền xử lý tài sản bảo đảm hoặc yêu cầu cơ quan THA có thẩm quyền kê biên phát mại tài sản bảo đảm để thu hồi nợ. TS bảo đảm gồm:  Quyền sử dụng đất, các tài sản cùng quyền và lợi ích phát sinh từ quyền sử dụng đất, thửa đất số 840, tờ bản đồ số 35 tại khu 3, phường Nông Trang. Tài sản gắn liền với đất là nhà ở đang xây dựng... Nội dung thỏa thuận này là sự tự nguyện giữa các bên: Công ty D&S, Ngân hàng TMCP kỹ thương VN và ông Độ bà Quang tự nguyện đem tài sản là quyền sử dụng đất và nhà xây gắn liền trên đất đã được cấp giấy chứng nhận QSD đất cho ông Lê Quang Độ và bà Lê Thị Quang để thanh toán cho khoản vay của Công ty D&S tại  Ngân hàng.
          Khi Công ty D&S không có khả năng thanh toán nợ, Bản thân ông Độ bà Quang là người có tài sản cũng ý thức được nghĩa vụ bảo lãnh cho Công ty,  đồng ý để cơ quan THA kê biên tài sản (biên bản ngày 02/12/2014 và ngày 08/12/2014). Tại buổi kê biên ngày 25/12/2014 ông Độ, bà Quang cũng nhất trí với nội dung kê biên và ký vào biên bản. Mặt khác, trong suốt quá trình tổ chức thi hành án, không có bất cứ một cá nhân, tổ chức nào có tranh chấp đối với khối tài sản đã kê biên. Vì vậy, việc Công ty D&S VN cho rằng tài sản gắn liền trên đất (nhà ở) là của ông Lê Văn Thơ, Chấp hành viên kê biên, không thông báo cho ông Thơ biết là không có căn cứ.
 
+ Trong quá trình tổ chức thi hành án, Chấp hành viên đã ban hành các thông báo cho đương sự, người có quyền nghĩa vụ liên quan về: quyền thỏa thuận giá trị tài sản kê biên, quyền định giá lại tài sản. Sau khi bán đấu giá không thành, Chấp hành viên đã có thông báo về quyền thỏa thuận mức giảm giá tài sản; Thông báo về việc bán đấu giá không thành và giảm giá tài sản. Sau khi được thông báo, Công ty TNHH xuất nhập khẩu D&S và ông Nguyễn Quang Độ, bà Lê Thị Quang đều không thực hiện các quyền, nghĩa vụ trên, vì vậy việc Công ty TNHH xuất nhập khẩu D&S Việt Nam cho rằng không được thông báo về việc bán đấu giá không thành, không thực hiện được quyền yêu cầu thẩm định lại tài sản là không có căn cứ.
+ Ngày 22/8/2016 Chấp hành viên có thông báo số 162/TB - CTHA thông báo cho ông Độ, bà Quang, Công ty TNHH  XNK D&S quyền nộp tiền để nhận lại tài sản, Ngày 24/8/2016 Cục Thi hành án nhận được công văn số 03/CVDS của công ty D&S về việc đề nghị được trả dần số tiền phải thi hành án. Xét thấy nội dung công văn không phải là để thực hiện việc nộp tiền để nhận lại tài sản, vì vậy ngày 25/8/2016 Công ty CP đầu tư và dịch vụ Bảo Quang Minh vẫn mở phiên bán đấu giá theo như lịch bán đấu giá đã được thông báo và đã bán đấu giá thành với giá bán là 480.000.000đ.(Bốn trăm tám mươi triệu đồng)
Hợp đồng ủy quyền bán đấu giá đã được Chấp hành viên ký với Công ty CP đầu tư và dịch vụ Bảo Quang Minh vào ngày 13/4/2015 và ký bổ sung các phụ lục hợp đồng khi có giảm giá tài sản. Công ty CP đầu tư và dịch vụ Bảo Quang Minh chịu trách nhiệm về trình tự, thủ tục bán đấu giá trong phạm vi được Cơ quan Thi hành án ủy quyền; Cụ thể, việc bán đấu giá được thông báo công khai trên Báo Phú Thọ vào các ngày 22/7/2016 và ngày 26/7/2016, được niêm yết tại các địa điểm, trong đó có niêm yết tại nơi có tài sản (tức là tại nơi ỏ của ông Độ, bà Quang); Nội dung thông báo ghi rõ thời gian, địa điểm xem tài sản, mua hồ sơ, nộp tiền đặt cọc, ngày tổ chức phiên bán đấu giá... Việc thông báo bán đấu giá được thực hiện đúng quy định tại Điều 28 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính Phủ về bán đấu giá tài sản.
Sau khi đã bán đấu giá thành, Cục Thi hành án vẫn tiếp tục cho ông Lê Quang Độ, bà Lê Thị Quang và Công ty TNHH xuất nhập khẩu D&S quyền chuộc tài sản, nhưng các đương sự không thực hiện. Vì vậy, khiếu nại của Công ty TNHH xuất nhập khẩu D&S Việt Nam cho rằng Chấp hành viên không thông báo các thủ tục liên quan đến quá trình bán đấu giá tài sản và vi phạm các quy định về bán đấu giá tài sản là không có cơ sở.
Từ những căn cứ và nhận định trên, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1. Không chấp nhận khiếu nại của Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu D&S Việt Nam, địa chỉ: Khu 6, phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Điều 2. Người được thi hành án, người phải thi hành án và những người có quyền và nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Điều 3. Nếu không nhất trí với quyết định này, Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu D&S Việt Nam có quyền khiếu nại tiếp đến Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định./.
Các tin đã đưa ngày: