Sign In

Hội nghị Tổng kết công tác Thi đua, Khen thưởng Khối nội chính năm 2020

13/01/2021

Hội nghị Tổng kết công tác Thi đua, Khen thưởng Khối nội chính năm 2020
Ngày 12/01/2021, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ tham dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Khối nội chính năm 2020 tại Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ. Đơn vị trưởng Khối đã đánh giá, nhận xét những kết quả đạt được và đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2021của 9 thành viên Khối Nội chính: Cục THADS, Viện Kiểm sát nhân dân, Thanh tra, Công an, Bộ Chỉ hủy quân sự, Cục Quản lý thị trường, Sở Tư pháp, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy.
09 thành viên trong Khối Nội chính đã phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo, gắn kết phong trào thi đua với nhiệm vụ công tác chuyên môn được giao của từng đơn vị, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành và địa phương.
Với các kết quả đạt được của 09 đơn vị. Tại Hội nghị, các đơn vị trong Khối thi đua đã thống nhất đề nghị Hội đồng thi đua, khen thưởng trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng đối với những tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020 cụ thể:
1. Cờ Thi đua của Ủy Ban nhân dân tỉnh đối với: Tòa án nhân dân tỉnh, Ủy Ban kiểm tra tỉnh.
2. Bằng khen Thủ tướng Chính phủ: Ban Nội chính tỉnh.
3. Bằng khen Chủ tịch Ủy Ban nhân dân tỉnh đối với 05 đơn vị: Viện Kiểm sát, Bộ Chỉ huy quân sự, Công an, Thanh tra và Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ vì đã có những thành tích xuất sắc trong năm 2020.
          Để xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2021 các đơn vị thành viên Khối thi đua Nội chính thống nhất suy tôn Viện kiểm sát làm trưởng khối và Ủy Ban kiểm tra tỉnh ủy làm phó khối.
Kết thúc hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh - đơn vị trưởng Khối thi đua Nội chính năm 2021 đã tổ chức chủ trì ký kết giao ước thi đua đối với 9 đơn vị thành viên trong Khối thi đua Nội chính./.
                                                                                                             Thu Huyền - Phòng TCCB, Cục THADS

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: