Sign In

Thông báo THA vụ bà Phạm Thị Thùy Vân, ông Phạm Văn Tư, bà Lê Thị Yên

21/09/2015

Thi hành Bản án dân sự sơ thẩm số 01/DSST ngày 19/4/2011 của TAND tỉnh Phú Yên; Bản án dân sự phúc thẩm số 15/2011/DSPT ngày 15/12/2011 của Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng; Ngày 18/6/2013, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên ra Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số 15/QĐ-CTHADS cho thi hành khoản: “Bà Phạm Thị Thùy Vân phải có trách nhiệm trả cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Phòng giao dịch thành phố Tuy Hòa tiền gốc là 1.300.000.000đ, tiền lãi tính đến ngày xét xử sơ thẩm là 127.452.778đ. Nếu bà Phạm Thị Thùy Vân không thực hiện nghĩa vụ trả nợ thì vợ chồng ông Phạm Văn Tư – bà Lê Thị Yên phải trả hoặc phát mãi bằng tài sản hợp pháp của mình để hoàn vốn cho Ngân hàng ”.
Qua xác minh, bà Phạm Thị Thùy Vân không cư trú, không có tài sản theo địa chỉ nêu trong bản án: 27 Trần Bình Trọng, phường 3, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Đến nay bà Phạm Thị Thùy Vân không thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng; Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên không xác minh được địa chỉ, nơi cư trú của bà Phạm Thị Thùy Vân đang ở nên không xác định được điều kiện thi hành án của bà Vân. Hiện nay vợ chồng ông Phạm Văn Tư – bà Lê Thị Yên không còn cư trú tại 27 Trần Bình Trọng, phường 3, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
Căn cứ Điều 43 Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên thông báo cho bà Phạm Thị Thùy Vân, vợ chồng ông Phạm Văn Tư – bà Lê Thị Yên trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng báo, nếu bà Phạm Thị thì Vân không thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng số tiền 1.427.452.778đ và lãi phát sinh; vợ chồng ông Phạm Văn Tư – bà Lê Thị Yên không chứng minh được điều kiện thi hành án của bà Vân, thì Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên tiến hành cưỡng chế số tiền 1.076.816.242đ của vợ chồng ông Phạm Văn Tư – bà Lê Thị Yên mà hiện nay Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên đang tạm giữ chuyển trả cho Ngân hàng để thực hiện trách nhiệm trả nợ vay của bà Phạm Thị Thùy Vân theo bản án đã tuyên, sau khi trừ khoản án phí và chi phí cưỡng chế./.
 
                                                           CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH PHÚ YÊN
(Thông báo thi hành án đã được đăng tải trên báo pháp luật 02 số liên tiếp, số báo ra ngày 17, 18/9/2015)
 
Các tin đã đưa ngày: