Sign In

Công bố trao Quyết định bổ nhiệm và bổ nhiệm lại các Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

19/09/2017


 
Thực hiện các Quyết định số 887/QĐ-TCTHADS ngày 28/8/2017 của Tổng cục Trưởng Tổng cục THADS về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hạnh giữ chức vụ Chi cục Trưởng Chi cục THADS huyện Sông Hinh; Quyết định số 888/QĐ-THADS ngày 28/8/2017 của Tổng cục Trưởng Tổng cục THADS về việc bổ nhiệm ông Phạm Xuân Pha giữ chức vụ Chi cục Trưởng Chi cục THADS huyện Đông Hòa và Quyết định số 891/QĐ-TCTHADS ngày 31/8/2017 về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Tích giữ chức vụ Chi cục Trưởng Chi cục THADS huyện Tây Hòa.
 
Đ/c Cục Trưởng trao quyết định bổ nhiệm Chi cục THADS huyện Đông Hòa
Ngày 18/9/2017, tại các Chi cục THADS huyện Đông Hòa,Tây Hòa và huyện Sông Hinh; Đồng chí Hà Công Khánh Cục trưởng Cục THADS tỉnh Phú Yên đã công bố trao quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cho các đồng chí Phạm Xuân Pha, Nguyễn Văn Tích và Nguyễn Văn Hạnh.
 
Đ/c Cục Trưởng trao quyết định bổ nhiệm lại Chi cục THADS huyện Tây Hòa
Tại buổi lễ đồng chí Cục trưởng phát biểu giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí nhất là các đồng chí vừa được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo mới. Đại diện huyện ủy và UBND các huyện có phát biểu chúc mừng và trao đổi một số nội dung liên quan đến công tác THADS tại địa phương.
 
 
Đ/c Cục Trưởng trao quyết định bổ nhiệm Chi cục THADS huyện Sông Hinh
Các đồng chí đã cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo Tổng cục THADS, Cục THADS và cấp ủy chính quyền địa phương đã tin tưởng giao nhiệm vụ và xin hứa nổ lực phấn đấu hết mình lãnh đạo Chi cục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được ngành giao./.


Theo Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: