Sign In

Phú Hòa, với Hoạt động Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự trong những tháng đầu Năm 2023 (29/03/2023)

      Thực hiện Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 19 tháng 5 năm 2016 của Bộ Tư pháp - Bộ Công an - Bộ Tài chính - Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn hoạt động của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự (BCĐTHADS). Huyện Phú Hòa, rất quan tâm đến... công tác thi hành án dân sự, hàng năm đều xây dựng Kế hoạch, quy chế hoạt động và kiện toàn thành viên BCĐTHADS, sau khi có sự thay đổi nhân sự để kịp thời đưa vào hoạt động đạt hiệu quả góp phần cho công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Phú Hòa đạt kết quả khả quan hơn.

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN ĐỒNG XUÂN LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ (19/7/1946-19/7/2022) (14/07/2022)


Căn cứ Kế hoạch số: 323/KH-TCTHADS ngày 01 tháng 4 năm 2022 của Tổng cục THADS về phát động Đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 -19/7/2022), Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đồng Xuân phát động tới toàn thể cán bộ công chức trong đơn vị, thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 76 năm ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2022). 

Công bố Quyết định bổ nhiệm Chi Cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuy Hòa (03/12/2019)

       Vừa qua, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Phú Yên đã tổ chức Lễ công bố Quyết định điều động cán bộ đối với đồng chí Nguyễn Văn Hạnh, Chi Cục trưởng Chi cục THADS huyện Sông Hinh; đồng thời bổ nhiệm giữ chức vụ Chi Cục trưởng Chi cục THADS TP.Tuy Hòa.
 
Các tin đã đưa ngày: