Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sông Hinh và Viện kiểm sát nhân dân Huyện Sông Hinh: Ký kết quy chế phối hợp liên ngành (17/05/2024)

Chiều  16/05/2024, tại trụ sở VKSND huyện Sông Hinh, Chi Cục THADS Huyện Sông Hinh và VKSND huyện Sông Hinh tổ chức Lễ ký kết quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính.
 

Phú Hòa, với những hoạt động cưỡng chế trong công tác thi hành án dân sự (20/07/2023)

Mỗi năm đến tháng 7, là chúng ta luôn nhớ đến một sự kiện quan trọng của ngành thi hành án dân sự, được Thủ tướng Chính phủ, đã ký ban hành Quyết định số 397/QĐ-TTg ngày 05/3/2013 công nhận ngày 19/7 hàng năm là “Ngày truyền thống Thi hành án dân sự”.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sông Hinh tổ chức thành công buổi cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (27/06/2023)

Căn cứ Quyết định số 18/2022/QĐST-DS ngày 10 tháng 8 năm 2022; số 30/2022/QĐST-DS ngày 18 tháng 11 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên;
Căn cứ Bản án số 18/2022/KDTM-ST ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Tòa án nhân dân thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên;

Phú Hòa, với Hoạt động Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự trong những tháng đầu Năm 2023 (29/03/2023)

      Thực hiện Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 19 tháng 5 năm 2016 của Bộ Tư pháp - Bộ Công an - Bộ Tài chính - Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn hoạt động của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự (BCĐTHADS). Huyện Phú Hòa, rất quan tâm đến... công tác thi hành án dân sự, hàng năm đều xây dựng Kế hoạch, quy chế hoạt động và kiện toàn thành viên BCĐTHADS, sau khi có sự thay đổi nhân sự để kịp thời đưa vào hoạt động đạt hiệu quả góp phần cho công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Phú Hòa đạt kết quả khả quan hơn.

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN ĐỒNG XUÂN LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ (19/7/1946-19/7/2022) (14/07/2022)


Căn cứ Kế hoạch số: 323/KH-TCTHADS ngày 01 tháng 4 năm 2022 của Tổng cục THADS về phát động Đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 -19/7/2022), Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đồng Xuân phát động tới toàn thể cán bộ công chức trong đơn vị, thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 76 năm ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2022). 
Các tin đã đưa ngày: