Sign In

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN ĐỒNG XUÂN LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ (19/7/1946-19/7/2022) (14/07/2022)


Căn cứ Kế hoạch số: 323/KH-TCTHADS ngày 01 tháng 4 năm 2022 của Tổng cục THADS về phát động Đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 -19/7/2022), Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đồng Xuân phát động tới toàn thể cán bộ công chức trong đơn vị, thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 76 năm ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2022). 

Công bố Quyết định bổ nhiệm Chi Cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuy Hòa (03/12/2019)

       Vừa qua, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Phú Yên đã tổ chức Lễ công bố Quyết định điều động cán bộ đối với đồng chí Nguyễn Văn Hạnh, Chi Cục trưởng Chi cục THADS huyện Sông Hinh; đồng thời bổ nhiệm giữ chức vụ Chi Cục trưởng Chi cục THADS TP.Tuy Hòa.
 

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Chấp hành viên sơ cấp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sông Hinh (28/02/2019)

            Thực hiện Quyết định số 247/QĐ-BTP ngày 30 tháng 01 năm 2019 về việc bổ nhiệm Chấp hành viên sơ cấp, ngày 22/02/2019 tại Chị cục Thi hành án dân sự huyện Sông Hinh, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên đã công bố quyết định bổ nhiệm Chấp hành viên sơ cấp đối với đồng chí Trần Thị Kim Phượng.
Các tin đã đưa ngày: