Sign In

Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

04/05/2016

Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Chiều ngày 29/4/2016, tại Hội trường Chi cục THADS huyện Đông Hòa, Cục THADS tỉnh Phú Yên đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác THADS 6 tháng đầu năm 2016, dưới sự chủ trì của Cục trưởng Hà Công Khánh. Tham dự Hội nghị có các Phó Cục trưởng Nguyễn Tư Pháp, Nguyễn Tâm Hào; Lãnh đạo các Phòng chuyên môn và Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Kế toán trưởng hành chính, Kế toán trưởng nghiệp vụ THADS của Cục THADS tỉnh; các đồng chí Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
Qua báo cáo kết quả công tác tại Hội nghị cho thấy, công tác THADS 6 tháng đầu năm 2016 tuy còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng nhìn chung các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh đã đảm bảo thực hiện đồng bộ, liên tục các nhiệm vụ công tác ngay từ đầu năm và được sự quan tâm chỉ đạo sát sao, thường xuyên của Tổng cục THADS, cấp ủy, chính quyền địa phương và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể có liên quan, do đó kết quả công tác 6 tháng đầu năm cơ bản đạt được một số kết quả nhất định, toàn tỉnh thi hành xong về việc đạt 47%/72%, về tiền đạt 12%/33%; số lượng đơn thư khiếu nại giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước và không có đơn thư tố cáo; thực hiện tốt việc công khai thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành theo quy định của pháp luật; tổ chức được các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống thi hành án dân sự...
Tuy nhiên, kết quả công tác trong kỳ vẫn còn một số hạn chế, tồn tại, tỷ lệ thi hành xong về tiền của một số đơn vị đạt thấp so với chỉ tiêu được giao; phương pháp quản lý, chỉ đạo điều hành ở một số đơn vị chậm được đổi mới; phương pháp, lề lối làm việc của một số công chức chưa khoa học, bài bản, thiếu kế hoạch làm việc cụ thể... Đồng thời, dự báo 6 tháng cuối năm 2016 có nhiều khó khăn, thách thức đối với Ngành, đòi hỏi các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh phải cố gắng, nỗ lực nhiều hơn mới đảm bảo thực hiện đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao với hiệu quả cao nhất, đúng pháp luật.
 
Các đồng chí phát biểu ý kiến sôi nổi tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến chủ yếu tập trung vào các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ thi hành án dân sự… Qua đó chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, hạn chế tồn tại trong công tác 6 tháng đầu năm và kiến nghị, đề xuất, đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo đến cuối năm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2016.
 

Đ/c Cục trưởng Hà Công Khánh kết luận chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Cục trưởng Hà Công Khánh thay mặt Lãnh đạo Cục ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của các đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2016. Đồng thời, nhấn mạnh trong 6 tháng cuối năm 2016 phải tập trung thực hiện tốt một số nội dung như: Triển khai công tác điều động, luân chuyển, điều chỉnh biên chế đối với các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh; tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra trong nội bộ ngành; làm tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo đúng pháp luật; chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành hữu quan, nhất là phối hợp liên ngành giải quyết các vụ án khó, phức tạp và yêu cầu Chấp hành viên, công chức, đặc biệt là công chức lãnh đạo, quản lý phải tự giác học tập nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ tin học để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, cũng như phục vụ tốt cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của đơn vị. Đặc biệt là phải tăng cường chỉ đạo quyết liệt, ưu tiên mọi nguồn lực cho công tác tổ chức thi hành án, quyết tâm đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, đóng góp thiết thực vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của cả nước năm 2016./.
 


Theo Văn phòng Cục THADS

Các tin đã đưa ngày: