Sign In

Phú Yên, Hội nghị điển hình tiên tiến với công tác thi hành án dân sự giai đoạn 2015-2020 (19/05/2020)

Thực hiện Quyết định số 2926/QĐ-BTP ngày 22/11/2019 và Công văn số 5008/BTP-TĐKT ngày 17/12/2019 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội thi đua yêu nước, hội nghị điển hình tiên tiến ở cấp cơ sở tiến tới Đại hội thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ V.....

Phú Yên triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2020 (16/12/2019)

Thực hiện Kế hoạch trọng tâm công tác thi hành án dân sự của Bộ Tư Pháp và Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các cơ quan địa phương năm 2019 của Tổng cục thi hành án dân sự
 

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên tổ chức Lớp tập huấn phần mềm Hệ thống Quản lý văn bản điều hành và phần mềm Hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự (21/11/2019)

          Thực hiện Công văn số 3791/TCTHADS-VP ngày 11/11/2019 của Tổng cục THADS. Cục THADS tỉnh  Phú Yên ban hành  Quyết định số 1253/QĐ-CTHADS ngày 15/11/2019 và Kế hoạch về tổ chức lớp tập huấn Phần mềm Hệ thống Quản lý văn bản điều hành và Phần mềm hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự.       

SƠ KẾT 02 NĂM THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC THADS LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG, NGÂN HÀNG (21/11/2019)

          Thực hiện Quy chế số 259/QCPH/PHY1-CTHA ngày 09/5/2017 giữa Ngân hàng Nhà Nước – chi nhánh Phú Yên và Cục THADS tỉnh về việc phối hợp trong công tác THADS có liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng.
 

Phú Yên, đổi mới trong công tác tổ chức cán bộ và luân chuyển, điều động CBCC Thi hành án dân sự trong toàn tỉnh (07/11/2019)

             Công tác tổ chức cán bộ là khâu rất quan trọng và then chốt tạo nên một bộ máy hoạt động đạt hiệu quả hay không thì khâu đầu tiên phải làm là ổn định, sắp xếp phù hợp và đột phá nhất vẫn là công tác tác tổ chức cán bộ. Nói đến vấn đề công tác tổ chức cán bộ, chúng ta nhớ đến lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”; “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”.Chính vì vấn đề đó mà người đứng đầu một đơn vị nào cũng nghĩ đến hiệu quả công việc sẽ bắt đầu từ công tác tổ chức cán bộ.
 

Trách nhiệm trong giải quyết việc thi hành án dân sự (19/07/2019)

          Ngày 19/7 hàng năm là Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (THADS), là dịp để ghi nhận thành tích vẻ vang của ngành và động viên các thế hệ những người làm công tác THADS tiếp tục phấn đấu, phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành. Riêng đối với Phú Yên, cứ mỗi năm, ngành THADS tiếp tục trưởng thành và phát triển không ngừng, từng bước khẳng định vị thế trong đời sống xã hội.
 

Tháng 7, Phú Yên hướng về Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (18/07/2019)

              Ngành thi hành án dân sự rất tự hào, từ khi được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, đã ký Quyết định số 397/QĐ-TTg ngày 05/3/2013 lấy ngày 19/7 hàng năm là “Ngày truyền thống Thi hành án dân sự”, nhìn lại sự hình thành và phát triển của ngành Thi hành án dân sự. Móc son lịch sử này đã để lại  vô cùng ý nghĩa và quan trọng để các thế hệ cán bộ, công chức và người làm công tác thi hành án dân sự đã và đang công tác ngành trên thi hành án dân sự trong phạm vi cả nước nói chung và tỉnh Phú Yên nói riêng, có dịp kết nối để tổ chức ôn lại truyền thống vẻ vang và động viên khích lệ cán bộ, công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, tiếp thu, kế thừa và phát huy truyền thống của ngành cũng như kiến tạo ra những phương hướng, giải pháp mới để đạt hiệu quả hơn…Nhằm xây dựng ngành Thi hành án dân sự ngày càng phát triển bền vững, đáp ứng với công cuộc cải cách tư pháp và xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN.
 

Công bố Quyết định bổ nhiệm Chấp hành viên sơ cấp năm 2018 (25/02/2019)

          Trao quyết định bổ nhiệm cho các Chấp hành viên sơ cấp mới được bổ nhiệm và phát biểu tại buổi công bố quyết định. Đồng chí Đặng Quang Anh – Cục trưởng Cục THADS tỉnh chúc mừng 02 công chức (gồm: Đ/c Võ Hồng Lĩnh - Cục THADS tỉnh; Đ/c Trần Thị Kim Phượng - Chi cục THADS huyện Sông Hinh) đã xuất sắc vượt qua kỳ thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp năm 2018 và được Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm giữ chức danh Chấp hành viên sơ cấp, bổ sung lực lượng chấp hành viên cho hệ thống các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh.

Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh làm việc với Cục THADS tỉnh Phú Yên (19/09/2018)

          Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/BCĐCCTP ngày 17/8/2018 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp (CCTP) tỉnh Phú Yên, ngày 19/9/2018 Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh gồm các Đ/c Lương Minh Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh;  Đ/c Võ Minh Thức, UVBTVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Ủy viên Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh; Đ/c Hà Công Khánh, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh; Đại diện Lãnh đạo Công an tỉnh; Đ/c Lê Trung Hưng, Tỉnh ủy viên, Viện trưởng Viện KSND tỉnh, Ủy viên Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh; Đ/c Phạm Tấn Hoàng, Chánh án TAND tỉnh, Ủy viên Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh; Đ/c Nguyễn Công Danh, Giám đốc Sở Tư pháp, Ủy viên Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh; Đ/c Trần Văn Hạt, Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Ủy viên Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh đã tiến hành làm việc với Cục THADS tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ CCTP. Về phía Cục THADS tỉnh có các đồng chí lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục.
 

Lịch sử “Ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước”. (28/08/2018)

Việc xác định ngày thành lập Văn phòng Chính phủ gắn liền với việc thành lập Nhà nước, thành lập Chính phủ. Tức là căn cứ vào các sự kiện lịch sử về tổ chức và hoạt động của Chính phủ: Từ Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam, Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ cộng hòa, Chính phủ Liên hiệp kháng chiến, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trước đây đến Chính phủ Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày nay. Ngày 25/8/1945, Chủ tịch Ủy ban Dân tộc giải phóng Hồ Chí Minh về Hà Nội.
 
Các tin đã đưa ngày: