Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên: Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2023 (30/12/2022)

Chiều ngày 27 tháng 12 năm 2022, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2023. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Cục, Ban chấp hành Chi bộ, Ban chấp hành công đoàn và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Cục Thi hành an dân sự tỉnh Phú Yên.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị triển khai, thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2023 (20/12/2022)

          Được sự thống nhất của lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) và Ban Chỉ đạo THADS tỉnh, ngày 15/12/2022, Cục THADS tỉnh Phú Yên đã tổ chức Hội nghị triển khai, thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính (THAHC) năm 2023 do đồng chí Đặng Quang Anh, Cục trưởng Cục THADS tỉnh và đồng chí Nguyễn Tâm Hào, Phó cục trưởng Cục THADS tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Lực, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS; đồng chí Văn Thị Tâm Hồng, Phó vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo; Về thành phần triệu tập Hội nghị có Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, lãnh đạo Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, toàn thể cán bộ, công chức Cục THADS tỉnh, các đồng chí được tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tư pháp” và các đồng chí có thành tích xuất sắc được khen thưởng năm 2022.

Phú Yên, với Ngày truyền thống ngành thi hành án dân sự (20/07/2022)

          Mỗi khi đến ngày kỉ niệm “Ngành thi hành án dân sự”, cái ngày ấy được đánh dấu Mốc son quan trọng, đó là vào ngày 05/3/2013, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 397/QĐ-TTg lấy ngày 19/7 hàng năm là “Ngày truyền thống Thi hành án dân sự”. Trải qua các thời kỳ, giai đọan lịch sử phát triển khác nhau, ngành Thi hành án dân sự  đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.....

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị sơ kết công tác THADS, theo dõi THAHC 06 tháng đầu năm 2022 (19/04/2022)

Chiều ngày 15/4/2022, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Phú Yên đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác THADS, theo dõi THAHC 06 tháng đầu năm 2022, địa điểm tổ chức tại Chi cục THADS huyện Tây Hòa...

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên giám sát chuyên đề “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021” tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên (13/04/2022)

Chiều ngày 12/4/2022, Đoàn giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên tổ chức giám sát chuyên đề “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021” tại Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Phú Yên......

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Đông Hòa đơn vị được vinh danh tập thể điển hình tiên tiến Ngành Tư pháp giai đoạn 2015 – 2020 (12/07/2021)

        Hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) và Cục THADS tỉnh Phú Yên, tập thể cán bộ, công chức và người lao động Chi cục THADS thị xã Đông Hòa đã hăng hái đăng ký thi đua, phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo, khắc phục những khó khăn, hàng năm luôn đạt và vượt chỉ tiêu ngành cấp trên giao.

Phú Yên với chặng đường 28 năm công tác thi hành án dân sự (09/07/2021)

       Mỗi khi đến tháng 7 hàng năm, là chúng tôi nhớ đến một sự kiện quan trọng của ngành thi hành án dân sự , được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, đã ký ban hành Quyết định số 397/QĐ-TTg ngày 05/3/2013 công nhận ngày 19/7 hàng năm là “Ngày truyền thống Thi hành án dân sự”
Các tin đã đưa ngày: