Sign In

Xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh

12/08/2016

Xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh
Xác định nhiệm vụ xây dựng Đảng có vai trò đặc biệt quan trọng, quyết định hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, những năm qua, Cấp ủy Chi bộ Cục Thi hành án dân sự  tỉnh Phú Yên đã tập trung lãnh, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng. Nhiều năm liền, Chi bộ được công nhận đạt trong sạch vững mạnh.
 
Công tác xây dựng Đảng được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ đã tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên thực hiện mọi nhiệm vụ của đơn vị. Cán bộ quản lý gương mẫu về mọi mặt, thực hiện “nói đi đôi với làm”, tăng cường kiểm tra việc duy trì nề nếp, tạo điều kiện để cán bộ, công chức tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, lý luận chính trị. Cán bộ, công chức, đảng viên trong đơn vị luôn khắc sâu lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh: “Với nhân dân - Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân, phục vụ nhân dân, bảo vệ quyền, lời ích hợp pháp của nhân dân; Với công tác tư pháp - Trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo, kỷ cương, phụng công thủ pháp, chí công vô tư; Với đồng nghiệp - Đoàn kết, thân ái, hợp tác, cùng tiến bộ; Với bản thân - Nêu gương cần, kiệm, liêm, chính, thượng tôn pháp luật ” để làm mục tiêu phấn đấu và rèn luyện.
 Chi bộ đặc biệt chú trọng đến việc thực hiện kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, coi đây là yếu tố giúp đảng viên nhìn nhận lại những mặt đạt được cũng như khuyết điểm, hạn chế để xây dựng kế hoạch cụ thể khắc phục, hướng tới hoàn thiện bản thân và làm trong sạch Chi bộ. Cùng với việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, Chi bộ còn tổ chức và triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hàng năm gắn với hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ. Chi bộ quan tâm đến công tác phát triển đảng viên; bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú đi bồi dưỡng nhận thức về Đảng.
Nhờ những giải pháp đồng bộ, công tác xây dựng Đảng của Chi bộ đạt được những kết quả đáng khích lệ: 100% cán bộ, đảng viên trong Chi bộ xác định tốt lập trường tư tưởng, kiên định, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao; Chấp hành tốt pháp luật của nhà nước, các nội quy, quy định của cơ quan; nói và làm theo nghị quyết của Đảng. Hàng năm, 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên; Tập thể đơn vị được công nhận tập thể lao động xuất sắc, tập thể lao động tiên tiến, nhiều cá nhân đạt Chiến sỹ thi đua cơ sở, chiến sỹ ngành Tư pháp được Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự tặng bằng khen, giấy khen...
Kết quả từ công tác xây dựng Đảng đã góp phần quan trọng, tạo hiệu ứng tích cực trong cán bộ, công chức, đơn vị hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao hàng năm./.


Theo Hữu Toàn – Cục THADS

Các tin đã đưa ngày: