Sign In

Huyện Sơn Hòa, nổi bậc trong công tác thi hành án dân sự ở Phú Yên

14/10/2015

Cách Trung tâm thành phố Tuy Hòa, về phía Tây 50km, chúng tôi đến một huyện miền núi thuộc tỉnh Phú Yên- nơi đây, đồi núi trập trùng, hai bên đường những ngôi nhà sàn bằng gỗ của người đồng bào dân tộc thiểu số mọc lên san sát.  diện tích tự nhiên khoản 95.231 ha, dân số 54.067 người, có 13 dân tộc cùng sinh sống. Kinh tế nơi đây chủ yếu là nông, lâm nghiệp,  mức thu nhập cũng không cao lắm, tiến độ phát triển kinh tế- xã hội của huyện Sơn Hòa trong những năm  trước còn khó khăn, nhưng nhờ chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đặc biệt quan tâm đến vùng miền núi, nên đời sống an sinh xã hội, cơ sở hạ tầng những năm gần đây ngày một nâng lên, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Với địa hình miền núi tương đối phức tạp nhưng chi cục thi hành án dân sự huyện Sơn Hòa không ngại khó khăn để khẳng định mình.
Đoàn kết thống nhất vượt qua khó khăn
Chúng tôi đến trụ sở Chi cục thi hành án dân sự huyện Sơn Hòa, đã tạo nên một ấn tượng rất đẹp, khá gọn gàn và khoa học, bước vào bên trong là những bảng treo trên tường, nào là Bảng niêm yết công khai thủ tục hành chính, các quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế dân chủ... nào là công khai về thủ tục thi hành  án dân sự, với một mô hình rất là hành chính, trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ công tác. Đơn vị chỉ có  8/8 biên chế, cơ cấu ban lãnh đạo một Chi cục Trưởng, Phó Chi cục trưởng, vừa là chấp hành viên. Tuy là một huyện miền núi nhưng cán bộ, công chức đều có trình độ chuyên môn được đào tạo qua đại học luật và đa số là đảng viên nên phẩm chất chính trị khá vững vàng, tinh thần đoàn kết và thống nhất rất cao của đội ngũ thi hành án, tạo nên một sức mạnh tổng hợp cho Chi cục thi hành án hoạt động tốt về mọi mặt kể cả nhiệm vụ chính trị và chuyên môn cũng như chú trọng trong công tác phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương nơi ấy.
Ông Phan Doãn Dũng- Chi cục trưởng, cho biết: “Tôi, đã lãnh đạo đơn vị trong nhiều nhiệm kỳ liên tiếp, biết rõ những tâm tư, nguyện vọng của anh, em đồng nghiệp và hiểu được nỗi khổ của ngành thi hành án dân sự, với một địa bàn miền núi phức tạp, nhiều đồng bào dân tộc thiểu số với ngôn ngữ khác nhau cùng sinh sống, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến công tác giáo dục, thuyết phục thi hành án, nên bản thân tôi luôn chia sẽ và đồng hành phát huy tính gương mẫu, xây dựng truyền thống đoàn kết cho đơn vị, chú trọng đến công tác dân vận quyết tâm thi hành vượt chỉ tiêu giao”
 Chính vì sự quản lý điều hành hợp lý đã tạo nên sức mạnh đoàn kết trong đơn vị, trong hơn 20 năm qua, huyện Sơn Hòa, chưa có một cán bộ, công chức nào vi phạm kỷ luật cũng như đơn thư khiếu nại nội bộ xảy ra. Đó là điều nổi bậc trong vai trò lãnh đạo của người đứng đầu đơn vị. Không chỉ dừng lại ở đó mà đơn vị Huyện Sơn Hòa còn đưa ra nhiều phương pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác thi hành án dân sự.
Giải pháp đổi mới trong tác nghiệp thi hành án
Để vượt qua những khó khăn, thử thách trong thực tiễn thi hành án, chi cục thi hành án dân sự Huyện sơn Hòa, quan tâm đầu tiên  là phải thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng để mỗi cán bộ, công chức và người lao động thấm nhuần lời dạy của Bác, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng,  tinh thần trách nhiệm, không ngại khó, ngại khổ, không giao động trước những khó khăn, thách thức của Ngành, của đất nước, của thế giới và phải có đạo đức nghề nghiệp. Bên cạnh đó, không ngừng tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành đơn vị, luôn  bám sát các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, phân công, phân nhiệm rõ ràng, cụ thể cho cán bộ, công chức và  thường xuyên kiểm tra, cập nhật tiến độ và kết quả thi hành hàng tháng. Chính vì thế, lượng án thụ lý đều được phân loại chính xác 100% và tiến độ thi hành đạt cao hàng tháng. Để đạt được mục tiêu đó, ông Phan Doãn Dũng- Chi cục trưởng luôn đi đầu và gương mẫu, quán triệt cho anh em đồng nghiệp phải tuân thủ theo quy định pháp luật, nắm vững nghiệp vụ, thực hiện đúng trình tự, thủ tục đồng thời chú trọng đến công tác  phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành hữu quan trong tác nghiệp thi hành án dân sự... Song không chỉ dừng lại ở công tác chuyên môn mà ông Dũng luôn chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức, giải quyết đúng, đầy đủ, kịp thời các chế độ chính cho cán bộ, công chức và người lao động; tạo điều kiện cho cán bộ, công chức bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các vị trí, chức danh làm việc phù hợp với năng lực và yêu cầu công tác. 
Còn trong thực tiễn thi hành án, Chi cục luôn vận dụng phương pháp giáo dục, thuyết phục là chủ yếu, để tuyên truyền các văn bản pháp luật thi hành án đến tận buôn, làng dân tộc có người phải thi hành án, giải thích cho họ hiểu về quy định pháp luật, về quyền và nghĩa vụ thi hành án, tuyên truyền bằng nhiều hình thức, kết hợp bằng nhiều biện pháp, phối hợp với địa phương cơ sở tham gia vận động. Sau khi giải thích, đương sự tự nguyện và thoả thuận thi hành không cần phải áp dụng biện pháp cưỡng chế. Vì thế, mà hàng năm đơn vị chỉ tổ chức cưỡng chế vài vụ việc đa số còn lại là tự nguyện thi hành. Tuy nhiên, cũng kiên quyết cưỡng chế đối với những đối tượng có điều kiện nhưng không tự nguyện thi hành để mang lại hiệu quả cao trong công tác thi hành án.
Hiệu quả từ phương pháp thuyết phục.
Với định hướng đúng đắn, sáng tạo trong công việc, nhiệt tình, vận dụng phương pháp thuyết phục  ể tuyên truyền pháp luật đến tận buôn, làng của người đồng bào dân tộc, chi cục thi hành án dân sự huyện Sơn Hòa, đã mang lại hiệu quả cao trong 5 năm qua (2010 đến 2014), thụ lý đưa ra thi hành lượng án khá lớn với tổng số việc 2.245 việc/11.675.908.000đ, nhưng với phương châm đúng đắn mà chi cục đã vượt khó để thi hành vượt chỉ tiêu giao,  giải quyết xong 2.190 việc/11.170.804.000đ,  đạt tỷ lệ 99,22% tăng 4,22%; về tiền đạt 97,55% tăng 5,55% so với 5 năm trước đây.
Nhìn con số ấn tượng này đã khẳng định sự nổ lực phấn đấu và quyết tâm cao của toàn đơn vị, vượt qua những khó khăn, thử thách của địa hình miền núi, đối mặt với nhiều thành phần phải thi hành án, với 13 dân tộc cùng sinh sống với ngôn ngữ và phong tục tập quán khác nhau... tuy lượng án không nhiều nhưng lại là những vụ việc mang tính phức tạp, đối tượng phải thi hành án đa phần có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả công tác thi hành án dân sự. Trước những trỏ ngại đó, ông Phan Doãn Dũng - Chi cục trưởng, đã bộc lộ cho chúng tôi biết những giải pháp và kinh nghiệm thực tiễn để thi hành đạt kết quả rất cao về việc 99,22% về tiền 97,55%, hàng năm  đều vượt  chỉ tiêu giao, cũng là nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Chủ tịch UBND Huyện Sơn Hòa- Trưởng ban chỉ đạo công tác thi hành án dân sự, Lãnh đạo Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên, sự phối hợp nhịp nhàng của các cơ quan hữu quan và UBND các xã, đã góp phần thuận lợi cho công tác thi hành án vượt chỉ tiêu thi đua đã giao.
Với kết quả đạt được và những giải pháp hữu ích đó, trong 05 năm qua  Chi cục thi hành án dân sự huyện sơn Hòa, áp dụng rất hiệu quả trong thực tiễn thi hành án cũng là kinh nghiệm trong công tác dân vận để mang lại thành tích cao trong nhiều năm qua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, nhà nước và nhân dân đã tin tưởng giao. Với những tâm huyết yêu ngành cộng với sức mạnh tổng hợp của toàn thể cán bộ, công chức. Đơn vị Huyện Sơn Hòa, rất xứng đáng nhận được nhiều vinh dự cao quý của ngành và các cấp trao tặng cho thành tích đạt trong những năm qua.
Chính vì thế, mà cá nhân ông Phan Doãn Dung- Chi cục trưởng  và đơn vị ông đều liên tục hơn 5 năm liền được Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp tặng Bằng khen;  Thủ tướng Chính phủ tặng  Bằng khen và năm 2015. Cá nhân đồng chí Dũng được Hội đồng thi đua tỉnh Phú Yên, bình chọn là một trong sáu cá nhân điển hình tiên tiến nhất của tỉnh Phú Yên. Đơn vị Sơn Hòa được đề nghị Bộ Tư Pháp công nhận điển hành tiên tiến 5 năm liền vì đã thành tích xuất sắc trong công tác thi hành án dân sự./.
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
                      


Theo Lê Lanh

Các tin đã đưa ngày: