Sign In

Cơ cấu tổ chức Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình

12/01/2017

 
Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Lãnh đạo Cục 
Mai Công Danh Cục trưởng - Máy bàn: 0232.3850.489
- DĐ: 0912.249.964
- Mail: danhmc.qbh@moj.gov.vn
Trần Phương Nam Phó Cục trưởng - Máy bàn: 0232.3825.199
- DĐ: 0912.944.477
- Mail: namtp.qbh@moj.gov.vn
Nguyễn Thị Thanh Thúy Phó Cục trưởng - Máy bàn: 0232.3850.487
- DĐ: 0913.080.875
- Mail: thuyntt.qbh@moj.gov.vn
 
Trần Quý Hoài
Phó Cục trưởng - Máy bàn: 0232.3815.588
- DĐ: 0905.808.687
- Mail: hoaitq.qbh@moj.gov.vn
Văn phòng
Mai Mạnh Cường Chánh Văn phòng - Máy bàn: 0232. 820.969
- DĐ: 0905.953.369
- Mail: cuongmm.qbh@moj.gov.vn
 
Nguyễn Thị Thanh Bình
Phó chánh Văn phòng - Máy bàn: 0232.821.866
- DĐ: 0973.154.609
- Mail: binhntt.qbh@moj.gov.vn
Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án
Đào Thị Hồng Phó Trưởng phòng, Phụ trách Phòng - Máy bàn: 0232.3821.667
- DĐ: 0982.829.746
- Mail: hongdt.qbh@moj.gov.vn
Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Đoàn Thị Thùy Nga Trưởng Phòng - Máy bàn: 0232. 821.866
- DĐ: 0906.062.668
- Mail: ngadtt.qbh@moj.gov.vn
     
Phòng Tổ chức cán bộ
Đinh Quang Thành Phó Trưởng phòng, Phụ trách Phòng - Máy bàn: 0232.3821.883
- DĐ: 0916.797.227
- Mail: thanhdq.qbh@moj.gov.vn
Kế toán
Nguyễn Mạnh Quyết Kế toán Trưởng Hành chính - Máy bàn: 0232.3823.807
- DĐ: 0905.417.567
- Mail: quyetnm.qbh@moj.gov.vn
Võ Thị Phương Loan Kế toán trưởng Nghiệp vụ - Máy bàn: 0232.3823.807
- DĐ:0888.621.566
- Mail: loanntp.qbh@moj.gov.vn
Văn thư 
Lê Thị Thanh Tâm Văn thư - Máy bàn: 0232.822.715
- DĐ: 0962.732.929
- Mail: tamltt.qbh@moj.gov.vn