Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình tăng cường kiểm tra các Chi cục THADS.

Hoạt động của Cục

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình tăng cường kiểm tra các Chi cục THADS.

28/08/2020

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Cục thi hành án dân sự, năm 2020 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình đã ban hành kế hoạch kiểm tra chuyên đề, kiểm tra toàn diện đối với các Chi cục trực thuộc; theo kế hoạch sẽ kiểm tra đối với công tác THADS 06 tháng năm...

Hoạt động của các Chi cục

Cục THADS kiểm tra chuyên đề tại Chi cục THADS thị xã Ba Đồn

08/07/2020

Thực hiện Quyết định số 226/QĐ-CTHADS ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Cục Trưởng Cục THADS Quảng Bình. Ngày 22/6/2020, Đoàn kiểm tra do đồng chí Trần Quý Hoài – Phó Cục Trưởng Cục THADS tỉnh Quảng Bình làm trưởng đoàn cùng các đồng chí Trưởng, phó Phòng...