Sign In

Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Hoạt động của các Chi cục

Chi cục THADS thành phố Đồng Hới tổ chức cưỡng chế thi hành dứt điểm vụ việc phức tạp, kéo dài

21/06/2021

Căn cứ Bản án số 20/2018/DSPT ngày 21/11/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình; Quyết định thi hành án số 344/QĐ-CCTHADS ngày 18/1/2019 Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) thành phố Đồng Hới và Quyết định cưỡng chế số 11/QĐ-CCTHA ngày...

Những bước chuyển mạnh mẽ trong công tác thi hành án dân sự

03/06/2021

Chinhphu.vn) - Báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố, công tác thi hành án dân sự (THADS) được đánh giá đạt chỉ số 79,1%, tăng 16,3% so với năm đầu tiên của nhiệm kỳ...