Sign In

Cục THADS tỉnh được tặng Bằng khen trong việc thi hành Luật Lý lịch tư pháp

Quảng Bình thiệt hại nặng do mưa lũ

21/10/2020

Từ ngày 06 đến ngày 21 tháng 10 năm 2020, do ảnh hưởng của Áp thấp nhiệt đới và cơn bão số 7, số 8 đã gây lũ lụt diện rộng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; các huyện, thị xã, thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề, nhiều vùng bị ngập sâu, chia cắt; nặng nhất là...