Sign In

Hoạt động của các Chi cục

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đồng Hới quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

24/11/2020

Năm 2020, là một năm khó khăn đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Quảng Bình nói chung và thành phố Đồng Hới nói riêng: Do thụ lý mới về giá trị của đơn vị tăng cao và ảnh hưởng của dịch Covid – 19 (có thời điểm việc tổ chức thi...