Sign In

Hoạt động của Cục

Kiểm tra toàn diện các mặt công tác tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quảng Ninh

18/08/2023

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành án dân sự (THADS) năm 2023 của Cục THADS tỉnh Quảng Bình. Ngày 13/6/2023, Cục THADS đã ban hành Quyết định số 228/QĐ-CTHADS về việc kiểm tra toàn diện các mặt công tác đối với Chi cục THADS huyện...

Hoạt động của các Chi cục

Tổ chức thành công cưỡng chế giao tài sản

21/07/2023

Sáng ngày 21/7/2023, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đã tổ chức cưỡng chế đối với ông Phan Văn S và bà Lê Thị Thúy H (là người phải thi hành án) để giao tài sản cho ông Lê Thanh H và bà Phan Thị Hồng L (người được thi...

Thông tin khác

Khối thi đua nội chính tỉnh sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023

19/07/2023

Chiều ngày 18/7/2023 tại trụ sở cơ quan Cục Thi hành án dân sự, Khối thi đua Nội chính tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua yêu nước 6 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm. Hội nghị do Phó viện trưởng...