Sign In

Hoạt động của Cục

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2021.

28/01/2021

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày  13/01/2016 của Bộ...

Thông tin khác

Quảng Bình thiệt hại nặng do mưa lũ

21/10/2020

Từ ngày 06 đến ngày 21 tháng 10 năm 2020, do ảnh hưởng của Áp thấp nhiệt đới và cơn bão số 7, số 8 đã gây lũ lụt diện rộng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; các huyện, thị xã, thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề, nhiều vùng bị ngập sâu, chia cắt; nặng nhất là...