Sign In

Hoạt động của các Chi cục

Những tín hiệu khởi sắc trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố Đồng Hới

19/11/2021

Năm 2022, công tác THADS trên địa bàn thành phố Đồng Hới được dự báo vẫn gặp nhiều khó khăn, do tình hình dịch Covid – 19 vẫn diễn biến khó lường tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng tiêu cực đến mọi mặt kinh tế - xã hội. Thành phố Đồng Hới là trung tâm chính...

Thông tin khác

Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại chức vụ Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình

24/09/2021

Thực hiện Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Thông tư số 09/2015/TT-BTP ngày 26/06/2015 của Bộ Tư pháp Quy định việc phân cấp quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc...