Sign In

Quảng Bình thiệt hại nặng do mưa lũ (21/10/2020)

Từ ngày 06 đến ngày 21 tháng 10 năm 2020, do ảnh hưởng của Áp thấp nhiệt đới và cơn bão số 7, số 8 đã gây lũ lụt diện rộng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; các huyện, thị xã, thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề, nhiều vùng bị ngập sâu, chia cắt; nặng nhất là địa bàn huyện Lệ Thủy, đến ngày 21/10/2020 nước vẫn ngập sâu 0,7 – 2m, có nơi đang ngập đến 2,5m.

Mặc dù các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh đã chủ động triển khai các biện pháp phòng chống, nhưng do mưa liên tục, nước lũ lên nhanh kết hợp  thủy triều gây ngập nghiêm trọng; trụ sở các đơn vị bị ngập: Cơ quan Cục, Lệ Thủy, Ba Đồn, Đồng Hới, Minh Hóa, đặc biệt Chi cục THADS huyện Lệ Thủy, nước ngập sâu gần 3m (ngập hết tầng 1 của trụ sở làm việc), gây hư hại nhiêu tài sản, thiết bị; nhiều nhà ở của công chức, người lao động cũng bị ngập trong lũ lụt.

Lãnh đạo Cục THADS tỉnh đã chỉ đạo các Chi cục, các Phòng chuyên môn khẩn trương khắc phục hậu quả để sớm ổn định công việc; đồng thời yêu cầu các đơn vị trực thuộc báo cáo tình hình thiệt hại về tài sản để tổng hợp, báo cáo Tổng cục.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thi hành án dân sự các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng (04/06/2015)

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/ 2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, trong đó có nội dung thực hiện có hiệu quả các giải pháp xử lý nợ xấu, phấn đấu giảm nợ xấu xuống dưới mức 3% vào cuối năm 2015; Quy chế phối hợp số 01/QCLN/NHNNVN-BTP ngày 18/3/2015 giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tư pháp trong công tác thi hành án dân sự; Thông báo số 1088/TB-TCTHADS ngày 16/4/2015 của Tổng cục Thi hành án dân sự về Kết luận của Tổng Cục trưởng Hoàng Sỹ Thành tại buổi làm việc ngày 08/4/2015 với Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Ngân hàng Vietinbank).

Tổ chức tòa án nhân dân cấp cao theo quy định của Luật Tổ chức tòa án nhân dân (07/05/2015)

Kể từ ngày 01/06/2015 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân sẽ có hiệu lực thi hành, nhiều nhiệm vụ quan trọng được đặt ra, trong đó có nhiệm vụ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập các Tòa án nhân dân cấp cao.

Chùm ảnh đẹp ngày truyền thống Ngành THADS Việt Nam (04/05/2015)

Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Bắc ninh tổ chức hội nghị sơ kết và công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ngày truyền thônga Ngành thi hành án dân sự Việt Nam 19/7
Các tin đã đưa ngày: