Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình tổ chức hội nghị lấy phiếu đánh giá trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu

23/01/2018

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình tổ chức hội nghị lấy phiếu đánh giá  trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu
 
Thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU ngày 27/5/2016 và Công văn số 345-CV/BTCTU ngày 08/11/2016 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc lấy phiếu đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo quy định số 01-QĐ/TU ngày 03/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình, sáng ngày 22/01/2018, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị lấy phiếu đánh giá đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao năm 2017. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo phòng Tổ chức cán bộ thuộc Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Trưởng các đoàn thể tại Cục và Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh; chủ trì hội nghị đồng chí Mai Công Danh, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
 
Hội nghị đã nghe báo cáo về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao năm 2017 của Cục trưởng, các Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh trên tất cả các mặt: tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, ý thức tổ chức kỷ luật và kết quả đánh giá, phân loại công chức, phân loại đảng viên, kết quả Hội nghị tập thể Cấp ủy góp ý đối với Cục trưởng, các Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao năm 2017 để làm cơ sở cho các đồng chí tham dự hội nghị đánh giá, góp ý một cách khách quan trên tất cả các mặt công tác của mỗi một đồng chí lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Sau đó, Hội nghị tiến hành lấy phiếu đánh giá bằng hình thức bỏ phiếu kín. 

 
 Toàn cảnh hội nghị
 
Đại biểu tham dự Hội nghị đều nhất trí với báo cáo kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Cục trưởng, các Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh trong năm 2017; đồng thời, đề nghị các đồng chí lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh tiếp tục giữ vững mối đoàn kết, thống nhất nội bộ; tăng cường sự phối kết họp chặt chẽ với các ngành, các cấp liên quan, nhất là các cơ quan trong khôi nội chính và các cấp chính quyền cơ sở trong quá trình giải quyết việc thi hành án dân sự ở địa phương… Có nhiều giải pháp hữu hiệu, đột phá trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành để lãnh, chỉ đạo toàn Hệ thống các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018 và các năm tiếp theo.

Quá trình tiến hành lấy phiếu đánh giá diễn ra nghiêm túc, khách quan, dân chủ, công khai đúng quy định; kết quả lấy phiếu được công khai tại hội nghị: Đồng chí Cục trưởng và các đồng chí Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình đều hoàn thành tốt nhiệm vụ theo 04 nội dung đưa ra đánh giá. Kết quả này thể hiện năng lực lãnh đạo, ý thức trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ được phân công của các đồng chí; từ đó không ngừng phấn đấu, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.
 

                                                                                                                           Quang Thành

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: