Sign In

Quảng Bình sơ kết công tác cải cách Tư pháp 6 tháng đầu năm 2017

12/06/2017

Vừa qua, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh.
 
Theo báo cáo tại Hội nghị, trong 6 tháng qua, Ban chỉ đạo cải cách Tư pháp của tỉnh đã bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Kế hoạch, Chương trình trọng tâm công tác cải cách Tư pháp giai đoạn 2016 - 2020 của Ban chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương để lãnh, chỉ đạo các cơ quan Tư pháp, thành viên Ban chỉ đạo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy lãnh, chỉ đạo về công tác cải cách Tư pháp được kịp thời; chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp tiếp tục được nâng lên; mối quan hệ giữa các cơ quan tư pháp ngày càng chặt chẽ, chất lượng phối hợp được nâng cao; các cơ quan bổ trợ tư pháp hoạt động có hiệu quả, nhất là vai trò của luật sư được khẳng định đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa...
 
Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được về công tác Cải cách Tư pháp; đồng thời, nhấn mạnh, thời gian tới, yêu cầu về công tác Cải cách Tư pháp ngày càng cao hơn, vì vậy các cơ quan tư pháp, cơ quan có liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ Cải cách Tư pháp, hoạt động tư pháp, các quy định mới trong các luật, bộ luật được Quốc hội thông qua; triển khai thực hiện có hiệu quả đề án củng cố, kiện toàn tổ chức Đoàn Luật sư và nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư trên địa bàn tỉnh đã được Uy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; tăng cường kiểm soát chất lượng đầu vào của các tổ chức hành nghề luật sư; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan tư pháp trên địa bàn tỉnh trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án dân sự, tập trung thi hành những vụ việc trọng điểm, phức tạp, những vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng có giá trị thi hành án lớn được dư luận xã hội quan tâm; đặc biệt, tập trung chỉ đạo phối hợp tổ chức cưỡng chế giao tài sản cho người đã mua trúng tài sản bán đấu giá (02 vụ việc tại thị xã Ba Đồn).
 
Cùng với đó, cần tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và tính công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan Tư pháp./.
 
                                                                                                                                                             Quang Thành 

Các tin đã đưa ngày: