Sign In

Về việc đưa vào hoạt động Trang thông tin điện tử Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam

23/07/2015

Sau thời gian xây dựng và vận hành thử nghiệm, Trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01/7/2015. Trang thông tin điện tử này sẽ cung cấp các thông tin hữu ích sau:
Giới thiệu hoạt động của Cục Thi hành án dân sự và các Chi cục THADS trực thuộc;
Cung cấp, tra cứu các văn bản quy phạm pháp luật về thi hành án dân sự;
Các mục thông báo về thi hành án dân sự;
Danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành;
Tin bài, hình ảnh, video hoạt động của Cục Thi hành án dân sự và các Chi cục THADS trực thuộc;
Các hoạt động Đảng - Đoàn thể;
Ngày 25 tháng 6 năm 2015 Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam đã kí Quyết định số 420/QĐ-CTHA thành lập Tổ biên tập Trang thông tin điện tử và Quyết định số 421/QĐ-CTHA ban hành Quy chế hoạt động Tổ biên tập Trang thông tin điện tử Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam.
Tổ biên tập Trang thông tin điện tử gồm 6 thành viên do ông Trịnh Minh Hùng phó Cục trưởng làm Tổ trưởng.

Danh sách thành viên Tổ biên tập và quy chế hoạt động của Tổ biên tập được đính kèm theo file.
File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: