Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiên Phước chung tay thực hiện mục tiêu “kép” vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong năm 2021

17/08/2021

 
          Năm công tác 2021 với muôn vàng khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid-19 diễn ra diện rộng trên nhiều tỉnh, thành đã làm ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế, ổn định an sinh xã hội trong cả nước, nhất là trong giữa những tháng ngày nắng nóng kéo dài ở khu vực, bà con trong vùng dịch phải chịu nhiều khó khăn cùng với tập trung cách ly theo từng địa phương, theo từng đối tượng trên tinh thần diệt dịch theo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Chính phủ cũng như lãnh đạo các cấp, các ngành và địa phương vào mặt trận phòng, chống dịch Covid-19 nhằm hạn chế và kìm hãm tối đa sự lây lan và truy diệt dịch.

          Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiên Phước trong thời gian qua đã triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm sự lãnh chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục, Cục THADS tỉnh và địa phương trên các mặt công tác phòng, chống dịch Covid-19, vận dụng và linh hoạt trong kế hoạch thực hiện mục tiêu “kép” mà chính phủ chỉ đạo. Mặc dầu trên địa bàn huyện có một số địa bàn xãy ra ổ dịch phải áp dụng Chỉ thị 16,15 và 19 của Chính phủ. Đến nay đơn vị đã cơ bản ổn định về đời sống của CBCC, người lao động; Chỉ tiêu về việc đạt trên 75%; giá trị đạt trên 65%. Song với tinh thần của CBCC, người lao động trong đơn vị đã hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tiên Phước thực hành bớt một phần sinh hoạt của mình để chia sẻ, giúp đỡ, hỗ trợ cho Ban điều hành phòng, chống dịch thực hiện việc cách ly tập trung tại các điểm trên 2.000.000 đồng. Số tiền tuy không lớn nhưng thể hiện tấm lòng chia sẽ, đây là một trong những hoạt động mang tính nhân văn của xã hội. Lãnh đạo; Chi bộ Chi cục đã phát huy và biểu dương tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của CBCC, người lao động và đoàn viên Công đoàn cơ quan đã làm một việc rất thiết thực và ý nghĩa.
 

         
          Phát huy tinh thần đoàn kết và sự nổ lực của tập thể CBCC, người lao động trong đơn vị; Chúng tôi hy vọng và tin tưởng rằng phong trào này sẻ được duy trì thường xuyên, đồng thời không quên vượt khó, linh hoạt, sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ “kép” để phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch mà được cấp trên giao cho một cách xuất sắc.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: