Sign In

Bộ Tư pháp công bố Quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam và Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Sơn làm việc, chỉ đạo công tác thi hành án dân sự (09/07/2017)

Thực hiện công tác tổ chức cán bộ, ngày 30/6/2017, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 942/QĐ-BTP về việc tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Đặng Văn Đào, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam kể từ ngày 01/7/2017.  

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam tổ chức họp báo công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2017 (10/04/2017)

          Thực hiện Quyết định số 1119/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/2016 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc Ban hành Quy trình Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và thực hiện Công văn số 3710/TCTHADS-VP ngày 10/11/2016 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc thực hiện Quy trình Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam và Trại giam An Điềm tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự. (17/02/2017)

Thi hành phần trách nhiệm dân sự trong bản án hình sự đối với người bị kết án tù đang chấp hành án tại Trai giam là hoạt động thể hiện rõ ràng nhất mối quan hệ giữa thi hành án dân sự và thi hành án hình sự, càng thể hiện rõ nét vai trò, trách nhiệm của các cơ quan THADS trong việc bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác thi hành án phần dân sự trong bản án hình sự nói chung và thi hành án phần dân sự đối với người phải thi hành án là phạm nhân đang chấp hành án tại Trại giam, Trại tạm giam nói riêng, ngày 26/11/2015 Tổng cục Thi hành án dân sự và Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp đã ký kết Quy chế liên ngành số 911/QCLN/TCTHADS-TCTHAHS về phối hợp trong công tác thi hành án dân sự.

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03/CT-TW (10/05/2016)

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2016), đồng thời chào mừng những sự kiện chính trị đặc biệt của đất nước trong năm 2016. Chiều ngày 28/4/2016, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết 05 thực hiện Chỉ thị 03/CT-TW của Bộ Chính trị.  
Các tin đã đưa ngày: