Sign In

Tọa đàm “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ đảng viên, công chức, người lao động thuộc Chi bộ Cục Thi hành án dân sự” và sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW (20/05/2024)

Chiều ngày 17/5/2024, trên cơ sở thực hiện Kế hoạch số 65-KH/ĐUK, ngày 25/4/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam và Kế hoạch số 41-KH/CB, ngày 10/5/2024 của Chi bộ, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự đã tổ chức Tọa đàm “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ đảng viên, công chức, người lao động thuộc Chi bộ Cục Thi hành án dân sự” và sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII. Đồng chí Lê Văn Chương - Bí thư Chi bộ chủ trì.

Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự làm việc với Cục Thi hành án dân sự Quảng Nam (18/03/2024)

Sáng 15/3, đoàn công tác Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) do đồng chí Nguyễn Văn Lực - Phó Tổng Cục trưởng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Cục THADS tỉnh Quảng Nam.

Hội nghị triển khai công tác quốc phòng, quân sự năm 2024 (11/01/2024)

Sáng ngày 10/01/2024, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác quốc phòng, quân sự năm 2024. Đồng chí Lê Văn Chương - Cục trưởng, Chỉ huy trưởng chủ trì Hội nghị.

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và Hội nghị công chức, người lao động năm 2024 (30/12/2023)

Ngày 29/12/2023, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và Hội nghị công chức, người lao động năm 2024.

Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2024 (27/12/2023)

Ngày 22/12, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2024. Đồng chí Lê Văn Chương-Cục trưởng, các đồng chí Hoàng Minh Đông, Mai Văn Sang - Phó Cục trưởng đồng chủ trì Hội nghị.
Dự Hội nghị có sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo Phòng chuyên môn thuộc Cục và các đồng chí lãnh đạo Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố và các tập thể, cá nhân trong và ngoài ngành được khen thưởng  năm 2023.

Công bố và trao quyết định bổ nhiệm vào ngạch Chấp hành viên sơ cấp đối với công chức các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam (06/09/2023)

Chiều ngày 05/9/2023, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam long trọng tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm vào ngạch Chấp hành viên sơ cấp đối với công chức các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam.

Đến dự buổi lễ có các đồng chí đại biểu Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự có công chức được bổ nhiệm và 09 công chức của các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam được bổ nhiệm đợt này.

Cục Thi hành án dân sự Quảng Nam Kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2023) và 30 năm chuyển giao công tác Thi hành án dân sự (1993-2023)! (18/07/2023)

Chiều ngày 15 tháng 7 năm 2023, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2023) và 30 năm chuyển giao công tác Thi hành án dân sự (1993-2023).

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với Cục trưởng, các Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam (23/06/2023)

Thực hiện Quy định số 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; Kế hoạch số 79-KH/BCSĐ ngày 05/5/2023 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo của Bộ Tư pháp.

Trên cơ sở chỉ đạo của Tổng cục THADS và Kế hoạch số 592/KH-CTHADS ngày 29/5/2023 của Cục THADS tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam, sáng ngày 23/6/2023, Cục THADS tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Lãnh đạo Cục, trong đó có các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm (Cục trưởng, 02 Phó Cục trưởng) và các đồng chí trong thành phần ghi phiếu tín nhiệm gồm: Cấp ủy Chi bộ, Lãnh đạo Cục, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Trưởng các Phòng Chuyên môn và tương đương thuộc Cục và các đồng chí là Chi cục trưởng Chi cục THADS  huyện, thị xã, thành phố trực thuộc Cục THADS tỉnh Quảng Nam.

 

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam sinh hoạt chuyên đề: (18/05/2023)


Phổ biến, quán triệt, tuyên truyền nội dung cốt lõi Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và “Công tác thực hiện cơ chế một cửa tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam”

Ngày 15/5/2023, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Văn Chương - Bí thư Chi bộ, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề để triển khai phổ biến, quán triệt, tuyên truyền nội dung cốt lõi Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và sinh hoạt chuyên đề “Công tác thực hiện cơ chế một cửa tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam”.
Các tin đã đưa ngày: