Sign In

Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 (30/04/2020)

Ngày 29/4/2020, Cục THADS tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020

Cục Thi hành án dân sự Quảng Nam tổ chức Hội nghị Giao ban công tác Thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính Quý I năm 2020 (17/01/2020)

Sáng ngày 17/01/2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị Giao ban công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính Quý I năm 2020.

Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 và Hội nghị công chức, người lao động năm 2020 (02/01/2020)

Ngày 30/12/2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác  xây dựng Đảng năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 và Hội nghị công chức, người lao động năm 2020.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2020 (05/12/2019)

Ngày 03 tháng 12 năm 2019 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2020

LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHẤP HÀNH VIÊN TRUNG CẤP (05/09/2019)

Để kiện toàn tổ chức, đồng thời tăng cường lực lượng Chấp hành viên trung cấp cho các cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Quảng Nam nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, giải quyết các vụ việc THADS phức tạp, số tiền, tài sản phải thi hành lớn, chiều ngày 04/9/2019, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Cục THADS tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Chấp hành viên trung cấp cho 08 công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch Chấp hành viên sơ cấp lên ngạch Chấp hành viên trung cấp năm 2019.

Đại hội Chi đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2022 (01/09/2019)

Ngày 30/8/2019, Chi đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2022.  

Cục Thi hành án dân sự Quảng Nam tổ chức Hội nghị Giao ban công tác Thi hành án dân sự, thi hành án hành chính Quý III năm 2019 (31/07/2019)

Sáng ngày 30/7/2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị Giao ban công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính Quý III năm 2019
Các tin đã đưa ngày: