Sign In

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam

13/11/2020

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam
Nhằm chuẩn bị nội dung kỳ họp cuối năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX. Ngày 13/11/2020, Đoàn công tác của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh có buổi giám sát về thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ tại Cục Thi hành án dân sự. Đồng chí Đặng Thị Minh Nguyệt, Trưởng Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc.
         

          Đồng chí Lê Văn Chương – Cục trưởng đại diện cho tập thể lãnh đạo Cục báo cáo trước Đoàn giám sát kết quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2020, cụ thể về việc đạt tỷ lệ 85%, về tiền đạt 51%.
 
 

          Sau khi nghe các kết quả đạt được, các đồng chí trong Đoàn giám sát cơ bản thống nhất cao với báo cáo, đồng thời đánh giá cao công tác chuẩn bị của Cục THADS. Trên cơ sở đó, thành viên Đoàn giám sát đã yêu cầu Cục THADS phân tích, thông tin, đánh giá thêm một số nội dung như khó khăn phức tạp, lý do chậm thi hành án đối với các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng, công tác phối hợp, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Đồng thời cuộc họp cũng đã tập trung đi sâu phân tích kết quả công tác theo dõi thi hành án hành chính. Đặc biệt là cơ sở tổ chức thi hành án, trách nhiệm của cơ quan nhà nước, trách nhiệm của cơ quan Thi hành án dân sự cũng như nghe các kiến nghị, đề xuất của cơ quan Thi hành án dân sự.
          
          Kết luận tại cuộc họp đồng chí Đặng Thị Minh Nguyệt hết sức đồng tình chia sẽ với những khó khăn, thách thức đối với công tác thi hành án và đánh giá cao kết quả thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020. Trong năm 2021 tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, công tác tuyên truyền vận động, tiếp tục quan tâm công tác đào tạo bồi dưỡng trình độ năng lực chuyên môn công chức làm công tác thi hành án

Các tin đã đưa ngày: