Sign In

Về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19 trong tình hình mới

28/04/2020

Về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19 trong tình hình mới
Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu:
1. Các cấp, các ngành tiếp tục thống nhất nhận thức và hành động, quán triệt sâu sắc quan điểm “chống dịch như chống giặc”, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mọi người dân, đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, Bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh. Các cấp chính quyền địa phương; các tổ chức, cá nhân liên quan chấp hành và thực hiện nghiêm việc tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng tinh thần Quyết định số 1190/QĐ-UBND ngày 25/4/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu, đi đầu, tiên phong trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.
2. Giao Giám đốc các Sở, Ban, ngành khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết các biện pháp phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn tại các cơ sở và hoạt động thuộc phạm vi quản lý của mình theo chỉ đạo của các Bộ, Ban, ngành Trung ương.
3. Thực hiện nghiêm, đầy đủ các nguyên tắc phòng, chống dịch: ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch; đồng thời, làm tốt công tác điều trị, hạn chế thấp nhất người tử vong; phương châm “4 tại chỗ”; tuyệt đối không lơ là, chủ quan.
4. Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19:
a) Tuyên truyền, vận động người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như: thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; đeo khẩu trang khi ra ngoài; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc; không tập trung đông người tại nơi công cộng.
b) Các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ (bán buôn, bán lẻ, xổ số kiến thiết, khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn...) trừ các cơ sở nêu tại điểm d, mục 1, Quyết định số 1190/QĐ-UBND ngày 25/4/2020 của UBND tỉnh, khu tập luyện thể thao, khu di tích, danh lam thắng cảnh được hoạt động trở lại nhưng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch như: trang bị phòng hộ cho nhân viên, đo thân nhiệt khách đến; bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư để rửa tay, sát khuẩn tại cơ sở và bảo đảm giãn cách khi tiếp xúc.
c) Hoạt động vận chuyển hành khách công cộng liên tỉnh, nội tỉnh được hoạt động trở lại, nhưng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải như: hành khách và lái xe phải đeo khẩu trang, bố trí đầy đủ phương tiện, xà phòng, dung dịch sát khuẩn để rửa tay cho hành khách.
d) Giảm, giãn hợp lý số học sinh trong phòng học, bố trí lệch giờ học, ăn trưa, sinh hoạt tập thể bảo đảm không tập trung đông người; thực hiện khử trùng, vệ sinh lớp học; kết hợp học trực tuyến, thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho học sinh.
đ) Nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất tiếp tục hoạt động và phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cho công nhân, người lao động.
e) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức, cơ sở chịu trách nhiệm xây dựng phương án làm việc cho đơn vị mình một cách phù hợp bảo đảm an toàn cho cán bộ, nhân viên; không tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người chưa cần thiết; không để đình trệ công việc nhất là các công việc có thời gian, thời hiệu theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp.
g) Không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, giữ khoảng cách 1 mét khi tiếp xúc. 5. Dừng hoạt động của hai chốt kiểm tra y tế do UBND tỉnh thành lập trên Quốc lộ 1A tại thị xã Điện Bàn và Quốc lộ 14B tại huyện Đại Lộc.
6. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm hoặc có hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch, kể cả xử lý hình sự (nếu có).
7. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và các địa phương khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng.
8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tích cực phối hợp với chính quyền cùng cấp tăng cường vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân nâng cao ý thức tự giác, tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19. UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện./. 
File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: