Sign In

Chi bộ Chi Cục Thi hành án Dân sự huyện Đầm Hà tổ chức thành công Đại hội Chi bộ Lần thứ III Nhiệm Kỳ 2020-2025

30/03/2020

Chi bộ  Chi Cục Thi hành án Dân sự huyện Đầm Hà tổ chức thành công Đại hội Chi bộ Lần thứ III Nhiệm Kỳ 2020-2025
          Quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch số 166 - KH/HU ngày 08/7/2019 của Huyện ủy Đầm Hà về Đại hội Đảng các cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020-2025.
                                                  
                      "Chi Bộ Cơ Quan Chi cục Thi hành án dân sự Đầm Hà Đại hội lần thữ III nhiệm kỳ 2020-2025"
                Ngày 26/3/2020, Chi bộ cơ quan Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đầm Hà đã tiến hành Đại hội Chi bộ trên tinh thần " Đại hội dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, thống nhât" Đại hội lần này có nhiệm vụ tiến hành tổng kết việc tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội của Chi bộ, đánh giá những kết quả đã đạt được, những khuyết điểm còn tồn tại và rút ra những bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ 2015-2020 và định ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp lãnh đạo của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020-2025.
               Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Vũ Quốc Hưng, ủy viên Ban thường vụ, trưởng ban Tuyên Giáo huyện ủy, giám đốc trung tâm Bồi Dưỡng Chính Trị huyện; đồng chí Nguyễn Văn Tú - huyện ủy viên, chủ tịch hôi Nông dân huyện
             Qua 05 năm thực hiện Nghị Quyết đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù có nhiều khó khăn thử thách, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Cục Thi hành án dân sự Tỉnh, Huyện ủy Đầm Hà, cán bộ, đảng viên Chi bộ cơ quan Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đầm Hà đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra.
                Sau một ngày làm việc tích cục, khẩn trương và đầy trách nhiệm, Đại hội Chi bộ cơ quan Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đầm Hà đã thành công tốt đẹp. Thành công của Đại hội là nguồn sức mạnh mới để tăng cường hơn nữa sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và đoàn kết nội bộ; Đại hội mong muốn toàn thể cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần quyết tâm, phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, cùng nhau đoàn kết để xây dựng Chi bộ cơ quan Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đầm Hà luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.


Theo CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN ĐẦM HÀ

Các tin đã đưa ngày: