Sign In

Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cô Tô sinh hoạt chính trị chuyên đề " Ngày hội non sông"

19/05/2021


CHI BỘ CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN CÔ TÔ TỔ CHỨC SINH HOẠT CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG CHÀO MỪNG 131 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5) VÀ NGÀY BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NĂM 2021 – 2026 (23/5/2021)
          Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cô Tô, ngày 19/5/2021, Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cô Tô tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng chào mừng 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5) và ngày Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (23/5/2021). Để tìm hiểu về thân thế, cuộc đời, những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam; đồng thời tích cực tuyên truyền về cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tới toàn thể cán bộ đảng viên triển khai thực hiện. Đây là đợt sinh hoạt chinh trị lớn với chủ đề “NGÀY HỘI NON SÔNG” qua đó tạo không khí phấn khởi, đoàn kết, thi đua sôi nổi của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và góp phần tích cực tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Các tin đã đưa ngày: