Sign In

TỔNG KẾT CÔNG TÁC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG (30/12/2015)

Sáng ngày 30/12/2015, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2016. Chủ trì và điều hành hội nghị gồm đồng chí Nguyễn Minh văn - Cục trưởng; đồng chí Đinh Khắc Khang - Phó Cục trưởng - Chủ tịch Công đoàn. Tham dự Hội nghị còn có toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG (30/12/2015)

Sáng ngày 30/12/2015, Đảng Bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2015 và Triển khai nhiệm vụ năm 2016 do đồng chí Đinh Khắc Khang - Bí thư Đảng ủy chủ trì. Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Văn - Cục trưởng và toàn thể Đảng viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2016 (23/12/2015)

Sáng 23/12, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá  kết quả công tác thi hành án dân sự 2015 và triển khai nhiệm vụ công tác 2016. Tới dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Văn, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh (THADS). Tham gia Hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo Cục, nguyên lãnh đạo Cục; Trưởng, phó phòng chuyên môn Cục và lãnh đạo Chi cục THADS các huyện, TX, TP.

TRIỂN KHAI HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XIV, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH LẦN THỨ VIII VÀ CÁC VĂN KIỆN HỘI NGHỊ LẦN THỨ 12 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA XI) (19/11/2015)

Ngày 19-11, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh, Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VIII nhiệm kỳ 2015-2020 và các văn kiện Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) tới toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan.

Sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành số 14 /2013/QCLN/BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC (09/10/2015)

Ngày 09/10/2015 tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành số 14/2013/QCLN/BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC về phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự theo Quyêt định số 1503/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp.

Tập huấn kỹ năng biên tập, cập nhật thông tin trên trang thông tin (27/08/2015)

Sáng ngày 27/8/2015, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã khai mạc Hội nghị tập huấn kỹ năng biên tập, cập nhật thông tin, cập nhật danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành trên trang thông tin của Cục Thi hành án dân sự tỉnh do Bộ Tư pháp cấp. Đến dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Hoàng Đức Nam - Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh.

Hội nghị tổng kết công tác cải cách tư pháp (20/08/2015)

Sáng ngày 20/8/2015, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách tư pháp (CCTP) nhiệm kỳ 2011-2015. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Uông Chu Lưu, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, thành viên BCĐ cải cách tư pháp trung ương; Trần Hồng Nguyên, Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo CCTP Trung ương; Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Hồng Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Thường trực HĐND, UBND tỉnh.

HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 9 THÁNG NĂM 2015 (23/07/2015)

Ngày 23 tháng 7 năm 2015, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2015 và sơ kết đợt I, đợt cao điểm thi hành án dân sự 2015, triển khai nhiệm vụ công tác những tháng còn lại của năm 2015 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Minh Văn – Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Tham gia Hội nghị có các đồng chí Phó Cục trưởng, Trưởng, Phó phòng chuyên môn trực thuộc Cục và các đồng chí Chi cục trưởng.

Hội nghị quán triệt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự (24/04/2015)

Sáng ngày 24/4/2015, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật thi hành án dân sự  và sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2015. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thúy Hiền chủ trì hội nghị.

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ NHIỆM KỲ 2015 - 2020 (14/04/2015)

Sáng ngày 14-4, Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Đào Thanh Lưỡng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.
Các tin đã đưa ngày: