Sign In

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHỨC VỤ PHÓ CỤC TRƯỞNG (28/03/2015)

Ngày 28/3/2015, tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh, thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ công bố Quyết định số 518/QĐ-BTP ngày 23/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Văn - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Cục, Trưởng, Phó trưởng phòng chuyên môn trực thuộc Cục và các đồng chí Chi cục trưởng.  

HỘI NGHỊ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO VÀ KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ NĂM 2015 (13/03/2015)

Sáng ngày 13/3/2015, tại Thành phố Hạ Long, khu vực thi đua khối các cơ quan Tư pháp, Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố đồng bằng Bắc bộ đã tổ chức Hội nghị phát động phong trào và ký kết giao ước thi đua năm 2015. Đồng chí Hoàng Sỹ Thành, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

ĐẠI HỘI CHI BỘ LẦN THỨ I (NHIỆM KỲ 2015 - 2017) (13/01/2015)

Được sự nhất trí của Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh, ngày 12 và 13 tháng 01 năm 2015 Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ; Chi bộ Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án; Chi bộ Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và Chi bộ Văn phòng tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ I (nhiệm kỳ 2015 – 2017). Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Minh Văn - Bí thư Đảng bộ; Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh.
Các tin đã đưa ngày: