Sign In

Cục Thi hành án dân sự - Viện KSND tỉnh ký kết phối hợp công tác

11/04/2018

Cục Thi hành án dân sự - Viện KSND tỉnh ký kết phối hợp công tác
Ngày 11/4/2018, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ ký kết thực hiện phối hợp trong công tác thi hành án dân sự năm 2018
Theo đánh giá của Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, những năm qua, sự phối hợp giữa 2 ngành trong công tác thi hành án dân sự tiếp tục được duy trì hiệu quả. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu hiện tại, sự phối hợp giữa hai ngành cần phải có những bước đổi mới tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trong điểm để không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả, kết quả công tác.
Tại lễ ký kết, các đại biểu cũng đã thảo luận, thống nhất một số nội dung thực hiện phối hợp trong công tác thi hành án dân sự thời gian tới, như: Công tác phối hợp cần mang tính chuyên sâu, tập trung vào thào gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án, nhất là các vụ việc liên quan đến những vụ án lớn, án điểm, án liên quan đến tín dụng, ngân hàng; phối hợp kiểm tra, kiểm soát lại việc thực hiện quy trình, thủ tục bán đấu giá tài sản trong thi hành án dân; tiếp tục chủ động phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác chỉ đạo phối hợp thực hiện trong công tác thi hành án. 

Các tin đã đưa ngày: