Sign In

Đại hội Chi đoàn Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoành Bồ

27/03/2017

Đại hội Chi đoàn Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoành Bồ
Thực hiện hướng dẫn số 34-HD/HĐTN ngày 16/11/2016 của Ban Chấp hành Huyện đoàn Hoành Bồ về tổ chức Đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện đoàn Hoành Bồ lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2017-2022.
Căn cứ Điều lệ Đoàn và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; được sự nhất trí của Lãnh đạo Chi cục, cấp uỷ Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện, Ban thường vụ Huyện đoàn Hoành Bồ; ngày 17 tháng 3 năm 2017 Chi đoàn Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoành Bồ đã tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2017-2019.
Đại hội đã bầu ra Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn khoá mới nhiệm kỳ 2017-2019; bầu đại biểu tham dự Đại hội đoàn cấp trên. Đại hội Chi đoàn thanh niên Chi cục đã đánh dấu mốc lịch sử đầu tiên cho quá trình hình thành, phát triển của tổ chức Đoàn và phong trào thanh niên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoành Bồ.
Cũng tại Đại hội, Chi đoàn Chi cục THADS huyện đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, phương hướng và một số chỉ tiêu, giải pháp cụ thể thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới; Gắn việc thực hiện nhiệm vụ của Chi đoàn với nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị và nhiệm vụ chính trị của Chi bộ.

Các tin đã đưa ngày: