Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hải Hà làm việc với Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Hà về việc thực hiện kiến nghị trong kết luận trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự số 01/KL-VKSHH ngày 06/9/2019

27/02/2020

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hải Hà làm việc với Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Hà về việc thực hiện kiến nghị trong kết luận trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự số 01/KL-VKSHH ngày 06/9/2019
  Thực hiện Kế hoạch công tác, sáng 26/02/2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh tiến hành công bố quyết định phúc tra việc thực hiện các kiến nghị, kết luận của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Hà đối với Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Hải Hà. Tham dự công bố quyết định phúc tra, về phía Đoàn phúc tra của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh có đồng chí Chu Văn Vân - phó Viện trưởng và đồng chí Phạm Xuân Trà - Kiểm tra viên. Về phía Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh có các đồng chí Lâm Hồng Trường - phó Chi cục trưởng, đồng chí Đỗ Văn Thành - Thư ký trung cấp thi hành án và các công chức có liên quan.
  Sau khi công bố Quyết định phúc tra, Phó Viện trưởng Chu Văn Vân nêu rõ mục đích, yêu cầu của việc phúc tra các kết luận, kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Hà, đồng thời thông báo nội dung, phương pháp thực hiện cuộc phúc tra.
  Thay mặt lãnh đạo Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Hải Hà, Phó Chi cục trưởng Lâm Hồng Trường báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị, kết luận theo Kế hoạch phúc tra của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Hà, bao gồm: Kiến nghị trong kết luận trực tiếp kiểm sát việc hoạt động thi hành án dân sự số 01/KL-VKSHH ngày 06/9/2019của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Hà. Báo cáo đã nêu rõ các nội dung mà Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Hà đã nêu trong từng kiến nghị, kết luận và kết quả mà Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Hải Hà đã triển khai thực hiện tiếp thu, sửa chữa, khắc phục theo kiến nghị, kết luận.
   Trên cơ sở báo cáo của Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Hải Hà và các ý kiến tham gia của lãnh đạo Chi cục, cán bộ nghiệp vụ, Đoàn phúc tra đã tiến hành kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, sổ sách tài liệu liên quan đến những nội dung mà Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Hà đã kiến nghị, kết luận.
Kết quả phúc tra cho thấy, Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Hải Hà đã triển khai thực hiện nghiêm túc các kiến nghị, kết luận của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Hà. Về cơ bản các nội dung kiến nghị, kết luận đã được Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Hải Hà thực hiện dứt điểm. Tuy nhiên cũng còn có một số việc hiện đang giải quyết chưa xong, lãnh đạo hai Ngành đã xác định là do những nguyên nhân khách quan cần tiếp tục phối hợp thực hiện trong thời gian tới./.


Theo Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hải Hà

Các tin đã đưa ngày: