Sign In

Thông báo bán đấu giá

09/12/2015

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị tổ chức bán đấu giá các loại tài sản (có danh sách kèm theo).
Giá khởi điểm: 5.000.000đ (Năm triệu đồng chẳn).
          Thời gian bán đấu giá: 8 giờ 30 ngày 12 tháng 01 năm 2016
          Địa điểm bán đấu giá: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị; địa chỉ: 08 Thân Nhân Trung, Phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, điện thoại: 053.3852148.
          Tổ chức, cá nhân, có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên hệ và nộp đơn cho Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị.
          Địa chỉ: 08 Thân Nhân Trung, Phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, điện thoại: 053.3852148
Các tin đã đưa ngày: