Sign In

BAN CHỈ ĐẠO THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN HƯỚNG HÓA TỔ CHỨC HỌP CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN

Hoạt động của Cục

Cưỡng chế thành công vụ việc giao đất cho người được thi hành án

30/05/2023

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị tổ chức thi hành Bản án số 01/2018/DSST ngày 07 tháng 02 năm 2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị,  Bản án số 118/2018/DSPT ngày 16 tháng 8 năm 2018 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. Theo các Bản án...

Hoạt động của các Chi cục

BAN CHỈ ĐẠO THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN HƯỚNG HÓA TỔ CHỨC HỌP CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN

22/09/2023

Thực hiện chương trình công tác, theo đề nghị của cơ quan Thường trực, chiều ngày 20/9/2023, Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện tổ chức phiên họp. Dự, chủ trì phiên họp có đồng chí Phạm Trọng Hổ - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành...

MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC PHỐI HỢP VỚI CÁC CƠ QUAN, BAN NGÀNH ĐỐI VỚI VIỆC CƯỠNG CHẾ GIAO TÀI SẢN NHỮNG VIỆC THI HÀNH ÁN PHỨC TẠP

14/06/2021

Công tác thi hành án dân sự là việc đưa các bản án của Tòa án đã có hiệu lực ra tổ chức thi hành nhằm đảm bảo quyền , lợi ích hợp pháp của nhà nước, cơ quan - tổ chức và của công dân. Tuy nhiên, công tác thi hành án trên thực tế có nhiều khó khăn, phức...

KHI MỘT TẬP THỂ CÔNG CHỨC LÀ 100% NỮ CỦA CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN VĨNH LINH

06/09/2022

Theo quan niệm ngày xưa, người phụ nữ chân yếu tay mềm, chỉ làm việc nhẹ nhàng, vị trí đơn giản chứ không thể làm được việc lớn, hiệu quả bằng nam giới, nhưng thực tiễn cho thấy người phụ nữ có sức chịu đựng cao, luôn cố gắng khắc phục mọi điều kiện hoàn...