Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2022

Hoạt động của các Chi cục

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN HƯỚNG HÓA TRIỂN KHAI TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN QUYẾT LIỆT NGAY NHỮNG THÁNG ĐẦU NĂM PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2022

04/11/2021

Theo đánh giá, năm 2022, công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Hướng Hóa sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn, phức tạp. Vì vậy, tại Hội nghị triển khai công tác năm 2022, đơn vị đã xác định “Tập trung chỉ đạo, triển khai, đôn đốc việc thực hiện các...

MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC PHỐI HỢP VỚI CÁC CƠ QUAN, BAN NGÀNH ĐỐI VỚI VIỆC CƯỠNG CHẾ GIAO TÀI SẢN NHỮNG VIỆC THI HÀNH ÁN PHỨC TẠP

14/06/2021

Công tác thi hành án dân sự là việc đưa các bản án của Tòa án đã có hiệu lực ra tổ chức thi hành nhằm đảm bảo quyền , lợi ích hợp pháp của nhà nước, cơ quan - tổ chức và của công dân. Tuy nhiên, công tác thi hành án trên thực tế có nhiều khó khăn, phức...

NGƯỜI CHỊ, NGƯỜI ĐỒNG NGHIỆP TẬN TỤY VỚI CÔNG VIỆC

14/06/2021

Chúng tôi rất ấn tượng về chị Nguyễn Thị Hoài Phương người con gái sinh ra và lớn lên trên mảnh đất quê hương Triệu Phong - Quảng Trị, nơi mà nắng gió, thiên tai triền miên không ngừng nghỉ. Với tinh thần chịu thương, chịu khó chị luôn luôn là chổ dựa...