Sign In

Đoàn công tác Tổng cục Thi hành án dân sự làm việc tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị.

Hoạt động của các Chi cục

CƯỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN: BUỘC THỰC HIỆN CÔNG VIỆC VÀ CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

29/05/2024

Thực hiện kế hoạch công tác năm; nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tổ chức thi hành án, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2024, ngày 28/5/2024, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức cưỡng...

MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC PHỐI HỢP VỚI CÁC CƠ QUAN, BAN NGÀNH ĐỐI VỚI VIỆC CƯỠNG CHẾ GIAO TÀI SẢN NHỮNG VIỆC THI HÀNH ÁN PHỨC TẠP

14/06/2021

Công tác thi hành án dân sự là việc đưa các bản án của Tòa án đã có hiệu lực ra tổ chức thi hành nhằm đảm bảo quyền , lợi ích hợp pháp của nhà nước, cơ quan - tổ chức và của công dân. Tuy nhiên, công tác thi hành án trên thực tế có nhiều khó khăn, phức...

KHI MỘT TẬP THỂ CÔNG CHỨC LÀ 100% NỮ CỦA CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN VĨNH LINH

06/09/2022

Theo quan niệm ngày xưa, người phụ nữ chân yếu tay mềm, chỉ làm việc nhẹ nhàng, vị trí đơn giản chứ không thể làm được việc lớn, hiệu quả bằng nam giới, nhưng thực tiễn cho thấy người phụ nữ có sức chịu đựng cao, luôn cố gắng khắc phục mọi điều kiện hoàn...