Sign In

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN HƯỚNG HÓA NỖ LỰC VƯỢT QUA KHÓ KHĂN HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ NĂM 2021

Hoạt động của các Chi cục

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN HƯỚNG HÓA NỖ LỰC VƯỢT QUA KHÓ KHĂN HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ NĂM 2021

21/10/2021

Được sự nhất trí của Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện; để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn và xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh, ngày 20/10/2022, Chi cục Thi hành án dân sự...

MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC PHỐI HỢP VỚI CÁC CƠ QUAN, BAN NGÀNH ĐỐI VỚI VIỆC CƯỠNG CHẾ GIAO TÀI SẢN NHỮNG VIỆC THI HÀNH ÁN PHỨC TẠP

14/06/2021

Công tác thi hành án dân sự là việc đưa các bản án của Tòa án đã có hiệu lực ra tổ chức thi hành nhằm đảm bảo quyền , lợi ích hợp pháp của nhà nước, cơ quan - tổ chức và của công dân. Tuy nhiên, công tác thi hành án trên thực tế có nhiều khó khăn, phức...

NGƯỜI CHỊ, NGƯỜI ĐỒNG NGHIỆP TẬN TỤY VỚI CÔNG VIỆC

14/06/2021

Chúng tôi rất ấn tượng về chị Nguyễn Thị Hoài Phương người con gái sinh ra và lớn lên trên mảnh đất quê hương Triệu Phong - Quảng Trị, nơi mà nắng gió, thiên tai triền miên không ngừng nghỉ. Với tinh thần chịu thương, chịu khó chị luôn luôn là chổ dựa...