Sign In

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN HƯỚNG HÓA TỔ CHỨC GẶP MẶT KỶ NIỆM 111 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ (08/3/1910 – 08/3/2021)

Hoạt động của Cục

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2021

10/12/2020

Sáng ngày 10/12/2020, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2021. Đồng chí Nguyễn Tài Ba, Cục trưởng Cục THADS chủ trì Hội nghị, tham dự Hội nghị có các đồng chí là Phó Cục...

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO GIẢI QUYẾT THI HÀNH ÁN, NHẤT LÀ CÁC VỤ VIỆC KHÓ, CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TẠI ĐỊA PHƯƠNG

03/07/2017

Ngay sau khi kết thúc năm 2016, trên cơ sở phân tích, đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại trong công tác thi hành án dân sự, lãnh đạo Cục thi hành án dân sự thấy rằng: Số lượng thụ lý các Bản án đã có hiệu lực của Tòa án để tổ...

THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN VĨNH LINH

17/12/2020

Thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của Chi cục. Qua triển khai thực hiện QCDC đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, đơn vị, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động và nhân dân,...