Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị tham gia Tổng kết công tác thi đua 2015, ký kết giao ước thi đua năm 2016 Khối thi đua nội chính tỉnh Quảng Trị

25/12/2015

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị tham gia Tổng kết công tác thi đua 2015, ký kết giao ước thi đua năm 2016 Khối thi đua nội chính tỉnh Quảng Trị
Ngày 17/12/2015, tại Trại giam Nghĩa An, Khối thi đua nội chính  tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội tổng kết phong trào thi đua năm 2015 và ký kết giao ước thi đua năm 2016. Đến dự Hội nghị về phía UBND tỉnh Quảng Trị có bà Trương Thị Ngọc Hương, Phó trưởng Ban Thi đua khen thưởng tỉnh Quảng Trị. Đại diện 10 cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua nội chính tỉnh Quảng Trị gồm: Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Công an tỉnh; Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Bộ đội biên phòng tỉnh; Sư đoàn 968; Trại giam Nghĩa An, Cơ sở giáo dục bắt buộc Hoàn Cát; Đoàn kinh tế quốc phòng 337.
Ngày 17/12/2015, tại Trại giam Nghĩa An, Khối thi đua nội chính  tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội tổng kết phong trào thi đua năm 2015 và ký kết giao ước thi đua năm 2016. Đến dự Hội nghị về phía UBND tỉnh Quảng Trị có bà Trương Thị Ngọc Hương, Phó trưởng Ban Thi đua khen thưởng tỉnh Quảng Trị. Đại diện 10 cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua nội chính tỉnh Quảng Trị gồm: Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Công an tỉnh; Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Bộ đội biên phòng tỉnh; Sư đoàn 968; Trại giam Nghĩa An, Cơ sở giáo dục bắt buộc Hoàn Cát; Đoàn kinh tế quốc phòng 337.
Hội nghị đã nghe bà Lê Thị Hồng Đào, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh – Đại diện Khối trưởng Khối thi đua trình bày báo cáo Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2015 và phương hướng công tác thi đua khen thưởng năm 2016. Báo cáo đã thể hiện rõ quan điểm chỉ đạo trong triển khai các phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng; các chương trình hành động đã thực hiện; những kết quả đạt được, tồn tại - hạn chế và những bài học kinh nghiệm.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước giao cho, Các cơ quan trong Khối thi đua nội chính tỉnh Quảng Trị thống nhất ký kết giao ước thi đua năm 2016 với các nội dung:
            1/ Thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả, đảm bảo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác chuyên môn của từng ngành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.
            2/ Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh thi đua “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với phong trào thi đua của từng ngành và địa phương phát động.
            3/ Thi đua tiếp tục cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ tin học vào các hoạt động quản lý điều hành, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực công tác, tăng cường kỷ cương, kỷ luật; thực hành tiết kiệm; chống tham nhũng, lãng phí.
            4/ Xây dựng kế hoạch tổ chức phát động thi đua, đăng ký giao ước thi đua từng cơ quan đơn vị. Trong đó, tập trung xác định mục tiêu thi đua cụ thể, nghiên cứu tìm ra các biện pháp, hình thức phát động, sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm kết quả thi đua của các đơn vị, qua đó kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; thực hiện tốt việc lựa chọn, bồi dưỡng nhân rộng điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác.
            5/ Thực hiện hưởng ứng và tham gia đầy đủ các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao do Trung ương, ngành, tỉnh Quảng Trị phát động, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương.
            Các đại biểu tham dự Hội nghị cũng đã tiến hành bỏ phiếu đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ cho 02 tập thể có thành tích xuất sắc năm 2015.
Trần Văn Đạt

Các tin đã đưa ngày: